banner_zoo.gif, 82 kB

Vyžlovka
rozhledna Skalka
Když jsem tu byl poprvé, ještě před slavnostím otevřením upravených prostorů kolem rozhledny, byly na místech ještě cedule s informacemi. Byly tam popsány okolní obce a především zajímavosti o obci Vyžlovka. Ale jak už to u nás bývá, pročP2360299_small.jpg, 16 kB nezničit něco, co mi nepatří a slouží všem? Podařilo se mi alespoň opsat text, jehož autorem nevím kdo byl, ale věřím tomu, že by nebyl proti, abych jej pro vás na tomto místě zveřejnil.
     Obec Vyžlovka je umístěna na polovině vzdálenosti mezi Prahou a Kutnou Horou a vy se nacházíte na trase bývalé důležité obchodní stezky, po které se převáželo stříbro vytěžené v "Horách Kutných" do Prahy. Bezpečnost přepravovaného zboží byla zajišťována vojenskými posádkami, díky nimž vznikaly podél cesty na mýtinách a holinách menší osady. Protože cesta vedla temnými a hustými hvozdy do dnešních dnů přetrvává v místních názvech původní pojmenování Kutnohorské stezky "Zelená cesta".
     Vyžlovka patřila již od roku 1334 co zboží panství kosteleckému pánu ze Smiřic. Vyžlovkou vedla hlavní silnice z Kutné Hory do Prahy, na kteréž ve Vyžlovce stávalo mýto a vybíralo se clo z volů a beranů uherských. Na této silnici stávala panská hospoda. V třicetileté válce byla tato vesnice tak zpustošena, že zde zůstaly jen čtyři chalupy. Dle ústní tradice stávala v dolejší Vyžlovce myslivna, kde byli chování psi "vyžlata" pro pány. Od jména "vyžle" odvozuje lid jméno vesnice Vyžlovka. Asi před 250 lety vystavěla prý kněžna Savojská v hořejší Vyžlovce vedle silnice letní zámeček, z něhož vycházeloP2330855_small.jpg, 11 kB se na hony. Tento lovčí zámek byl prodán a změněn v hostinec. Také se má za to, že jméno Vyžlovka bylo odvozeno od slova "Vyšší lov" jak pání tuto vyvýšenou část svého panství nazývali.
     Popis obce z roku 1924:
Obec Vyžlovka jest v politickém okrese českobrodském. Úzký pruh polní odděluje tuto obec na dvě části. Na Vyžlovku hořejší a na Vyžlovku dolejší. Hořejsí Vyžlovka má 438 metrů nadmořské výšky, dolejší jest o 15 m níže. Od Kostelce nad Černými lesy jest vzdálena 4 km, od Českého Brodu 10 km a od Prahy 30 km. Vyžlovka se svým okolím tvoří nejvyšší pahorkatinu na náhorní rovině černokotelecké. Rozhled z hořejší Vyžlovky jest velmi pěkný. Na východní straně jest viděti Kostelec nad Černými lesy, na straně severní viděti jest daleko do roviny polabské až k Lysé nad Labem. Za jasných dnů viděti jest hory Bezděz, Milešovka a Krkonoše. Český Brod ve dne dobře viděti není, poněvadž se nachází v dolině, ale v noci bývá viděno světlo elekrických lamp v cukrovaru českobrodském. Též světlo elekrických lamp v cukrovaru v Pečkách bývá viděti. Na severozápadě poskytuje pěkný pohled na kostel v Hradešíně a na západě rýsuje se hora Říp. Podnebí zdejší je velmi studené, čehož příčinou jest vysoká poloha, velký počet rybníků (7) a otevřenost severním větrům, kdežto větrů jižním vysoko lesem pokryté kopce přístup zabraňují. Orná půda jest totiž tedy chladná a méně výnosná, ale při příznivém počasí je úroda dosti dobrá.