banner_zoo.gif, 82 kB
Vyškov

I když je pravděpodobné, že bylo území, kde se nachází město Vyškov (Víškov) P1730232_small.jpg, 7 kBosídleno již ve starší době kamenné, první písemná zmínka pochází z roku 1141. Zeměpanská osada byla povýšena na město v polovině 13. století. Jeho jádrem bylo hradbami a vstupními branami obehnané trojúhelníkové náměstí. V roce 1248 bylo darováno králem Václavem I. olomouckému biskupství.
     Za husitů, uherské války a pak i za třicetileté války bylo město téměř zničeno. Koncem 17. století pak ale došlo k velkému rozmachu a v podstatě i jeho nejslavnějšímu období.
     Jihomoravské město se nachází asi 35 kilometrů severozápadně od Brna a jeho nejvýznamnější historickou památkou je mimo jiné zámek. Ten byl původně gotickým hradem, na zámek byl přestavěn v letech 1665-82. Patří k němu i zámecká P1730235_small.jpg, 10 kBzahrada s lodžií z roku 1673, mající v průčelí sedm arkád s toskánskými sloupy a balustrádou. Cestou z vlakového nádraží na náměstí se můžete podívat na kostel Nanebevzetí Panny Marie (1462-66), který byl v roce 1773 barokně přestavěn.
     Ve městě je k vidění také zbytek opevnění, jehož síla dosahovala asi 150 centimetrů a výšky od tří do šesti metrů. Dominantou náměstí je renesanční radnice (1569) s radniční věží, jejíž podoba vznikla až po druhé světové válce a také zbytky původního podloubí. Morový sloup byl postaven v roce 1719 při dlouhodobé morové epidemii, dále si můžeme prohlédnout barokní kašnu a studnu, pocházející z roku 1839.
Ve Vyškově si můžete prohlédnout ZOO park, zaměřený na chov primitivních a exotických druhů domácích a hospodářských zvířat. V České republice jsou dva Dinoparky, ten zdejší je umístěn na čtyřhektarové ploše.