banner_zoo.gif, 82 kB
Valečov 2.
Hrad se připomíná již roku 1324 (stávala tu dřevěná tvrz) a jeho zakladatelem byl pravděpodobně vladycký rod pánů z Valečova. Byl vybudován na třech skalních blocích a tesán ve skále a k tomu navíc srouben ze dřeva. Různé světničky sloužily především jako úložní a hospodářské prostory. Vytesaný příkop ve skále odděloval hrad od ostatních skal. Svého času tu býval i zimní husitskývalecov_small.jpg, 8 kB tábor. Bylo tu sídlo podkomořího královských měst za vlády Jiřího z Poděbrad - Vaňka z Valečova. Pod hradem stávala kdysi krčma nazvaná "Tábor". Dnešní zřícenina nazvaná Nový palác pak pochází ze 16. století. Zajímavá je také určitě místní hladomorna nazvaná Beneška, která je vyhloubena do skály.
     Jak jste se dozvěděli již na stránce Valečov 1. - hrad zažíval svou největší slávu v době husitské. V té době vlastnili hrad bratři Bartoš a Bernerd z Valečova, blízcí přátelé Jana Žižky z Trocnova (z Kalicha). Ten, když pobýval na Vilémově, poslal bratrům psaní a v prostorách hradu si můžete přečíst jeho překlad a dokonce se podívat na okopírovaný originál:
     "Milost Ducha svatého ráciž přebývati s Vámi i s námi a osvítiti srdce, rozumy naše, chloubu Synu Všemohoucímu, Bratři v Pánu Bohu nejmilejší, dávám Vám věděti, že jsem nyní na Vilémově a žádám Vás některého, abyste ke mně přijeli jeden z Vás, abychom spolu rozmluvili a poctili líbezně našeho Pána Boha Všemohoucího a také Vám vědět dávám, že jsem s Táborskými zůstal zajeden zlomek a poddali jsou se dobrovolně mně poslušni býti, jakožto kdy kázalť jsem pole sbírati a po třech stech také posílám do Vašich a neš'ť abychom se všichni nyní o Velikonocích ve středu neb konečně ve čtvrtek v Brodu Německém potkali, tu kdež jsme přežili a tu zůstali podle pravdy Boží za jeden zlomek a podle Jeho zákona Svatého a rady chudých i bohatých v pravdách Otce našeho, Pána Všemohoucího, pro ty ne věčným pokrytcům domácím i cizozemským páterům, věděti Vám dávám, že jest kněze ujelo pryč ze země a příměř abyste s panem Čeňkem nečinili, lečbyste měli i s jinými sousedy okolo sebe na té věci bohdá mi oznámili na Vilémov."
     Přijeďte se na skalní hrad Valečov podívat, je ve své kategorii hradů nejkouzelnější. Měl to tu rád i básní Karel Hynek Mácha, zamilujete si to tu určitě i vy...
P1070199_small.JPG, 9 kB
P1070317_small.JPG, 6 kB
P1070200_small.JPG, 8 kB
P1070124_small.JPG, 5 kB
P1070207_small.JPG, 4 kB
P1070219_small.JPG, 6 kB
P1070213_small.JPG, 5 kB
P1070222_small.JPG, 5 kB
P1070221_small.JPG, 8 kB
P1070223_small.JPG, 4 kB
P1070227_small.JPG, 5 kB
P1070237_small.JPG, 6 kB
P1070224_small.JPG, 8 kB
P1070239_small.JPG, 6 kB
P1070252_small.JPG, 5 kB
P1070231_small.JPG, 9 kB
P1070245_small.JPG, 7 kB
P1070257_small.JPG, 6 kB
P1070260_small.JPG, 6 kB
P1070254_small.JPG, 4 kB
P1070249_small.JPG, 4 kB
P1070261_small.JPG, 5 kB
P1070263_small.JPG, 4 kB
P1070265_small.JPG, 5 kB
P1070262_small.JPG, 4 kB
P1070268_small.JPG, 4 kB
P1070266_small.JPG, 5 kB
P1070280_small.JPG, 6 kB
P1070271_small.JPG, 6 kB
P1070283_small.JPG, 9 kB
P1070316_small.JPG, 6 kB
P1070293_small.JPG, 8 kB
P1070299_small.JPG, 6 kB