banner_zoo.gif, 82 kB
Valdštejn 2.
Na severním okraji Hruboskalské plošiny, necelé 3 kilometry od Turnova najdeme hrad postavený na třech pískovcových skalách. Pískovcové bloky byly vzájemně propojeny soustavou padacích mostů a lávek. Původně se jmenoval Waldenstein a P1060129_small.JPG, 7 kBpatří k nejstarších hradům na Turnovsku. Hrad Valdštejn je "kolébkou" jednoho z nejslavnějších českých rodů - Valdštejnů. Postavili jej Markvarticové v letech 1260-80, stavebníkem byl Jaroslav z Hruštice. Do současné doby se z něj skoro nic nedochovalo. V polovině 16. století vyhořel - do té doby na něm žili Jindřich z Vartenberka, sirotčí hejtman Jan Čapek ze Sán, Jan Talafůs z Ostrova a v kraji známá loupeživá dvojice Šof a Švejkar. Hrad byl od lapků zbaven roku 1440 a roku 1514 jej získal Zikmund Smiřický ze Smiřic.
     Koncem 17. století se ve zřícenině hradu usadil poustevník Václav Holan Rovenský, barokní básník a skladatel. V místě, kde žil - je v současnosti v místě jeho poustevny stojí kaplička s obrazem sv. Jana Křtitele, který byl v 19. století restaurován A. Machkem s tím, že tvář Křtitele má podobu básníka K. H. Máchy. Ale vraťme se o století zpět. Po potlačení stavovského povstání totiž získává hrad Albrecht z Valdštejna. A až do roku 1821 - kdy hrad zakoupil rytíř Jan Lexa z Aehrentalu je v držení rodu Valdštejnů.
P1060099_small.JPG, 7 kB
P1060105_small.JPG, 9 kB
P1060089_small.JPG, 8 kB
P1050934_small.JPG, 5 kB
P1060086_small.JPG, 6 kB
P1050981_small.JPG, 6 kB
P1050978_small.JPG, 5 kB
P1050975_small.JPG, 5 kB
P1050973_small.JPG, 5 kB
P1050974_small.JPG, 5 kB
P1050976_small.JPG, 6 kB
P1050941_small.JPG, 8 kB
P1060078_small.JPG, 6 kB
P1050984_small.JPG, 5 kB
P1050982_small.JPG, 6 kB
P1050972a_small.jpg, 6 kB
P1050991_small.JPG, 7 kB
P1050993_small.JPG, 9 kB
P1050988_small.JPG, 7 kB
P1050989_small.JPG, 7 kB
P1050983_small.JPG, 7 kB
P1060003_small.JPG, 8 kB
P1050992_small.JPG, 5 kB
P1060002_small.JPG, 5 kB
P1050998_small.JPG, 6 kB
P1050997_small.JPG, 6 kB
P1060051_small.JPG, 6 kB
P1050990_small.JPG, 7 kB
P1060004_small.JPG, 6 kB
P1060059_small.JPG, 4 kB
P1060057_small.JPG, 6 kB
P1060009_small.JPG, 7 kB
P1060017_small.JPG, 5 kB
P1060023_small.JPG, 6 kB
P1060027_small.JPG, 5 kB
P1060036_small.JPG, 6 kB