banner_zoo.gif, 82 kB
Ústí nad Orlicí

P1860663pan_01.jpg, 19 kBP1860663pan_02.jpg, 19 kBP1860663pan_03.jpg, 20 kBP1860663pan_04.jpg, 16 kBP1860663pan_05.jpg, 19 kBP1860663pan_06.jpg, 19 kB
Na úpatí Orlických hor leží při soutoku Tiché Orlice a Třebovky Ústí nad Orlicí. Zmínka o staré slovanské osadě Oustí pochází z první poloviny 13. století, ve P1860658_small.JPG, 15 kBdruhé polovině století pak bylo součástí lanšperského panství.
     Hlavním důvodem, proč se nedochovaly žádné písemné zprávy z této doby je fakt, že město postil roku 1498 velký požár. Nejstarší kamennou stavbou je ve městě budova sboru Jednoty bratrské (1555). V 16. století bylo město centrem Jednoty bratrské, třicetiletá válka pak zapříčinila, že bylo téměř liduprázdné a okolní usedlosti byl dokonce úplně opuštěny. Lidé se tu živili především zemědělstvím a domácím tkalcováním. V 17. a 18. století se zde rozvíjel textilní průmysl. Rok 1845 spojuje město s železniční tratí Praha - Olomouc a v době největší slávy města je ve městě je na 20 textilních továren. Tím pádem se tu rozvíjí i strojírenství.
     Na malém Mírovém náměstí můžete obdivovat raně barokní měšťanské domy. Je tu i podloubí, radnice s cibulovitou bání (1721-23) byla postavena na místě té původní, zničené při požáru. Ve středu náměstí stojí mariánský sloup (1737).
     Pokud jde o okolí, tak se nad městem tyčí na vrchu Andrův Chlum kovová rozhledna, ke které dojdete kolem křížové cesty. S té původních kaplí tu zůstala jenom jedna, nové, vybudované v letech 1852-53 jsou zachovány všechny. V turistické chatě u rozhledny v nadmořské výšce 559 metrů se můžete občerstvit a pak si rozmyslet, kam se vydáte dál.