banner_zoo.gif, 82 kB
Úpice 2.
Jak jsem již napsal v prvním díle povídání o Úpici, město najdete v krkonošském podhůří, v údolí řeky Úpy. Nejbližším větším městem je jihovýchodně vzdálený Trutnov.
     V rámci zatraktivění města a okolí zde otevřeli v roce 2006 "Naučnou stezku po historických památkách města Úpice", ke které si můžete vzít v Informačním středisku prospekt. A pak podle mapky a popisků pak obejít trasu s popsanými místy. Je jich celkem 31 a pokud nebudete mapku mít, nevadí - u autobusové stanice je nakreslena na velké plechové informační tabuli. Osobně musím kostatovat, že určitě zabloudíte, značení stezky je nekvalitní, ani místní občané mi nedokázali řici, kudy by se mělo správně jít.
 

A nyní několik histrických dat, opsaných z informacího letáčku. Dům čp. 265, který stojí na místě autobusového stanoviště, byl postaven v letech 1889-90 Josefem Rejskem pro MUDr. Antonína Čapka, který se sem nastěhoval v roce 1890 z nedalekých Malých Svatoňovic. Celá rodina tu pak žila až do roku 1907, kdy pan Čapek prodal dům R. Morawetzovi. Další zajímavou budovou je divadlo Aloise Jiráska. Bylo přestavěno v letech 1937-38 z bývalého skladiště. A staviteli Václavu Rybáři se to opravdu podařilo, divadlo vypadá velmi elegantně. Úpice má také svou Hvězdárnu.
     Domy čp. 165, 44, 45 a 46, stejně jako nejstarší zachovalá dřevěná budova "Dřevěnka" mají svou historickou cenu. V P1250949_small.JPG, 8 kBjednom domě ja zachovalá pec, v dalším kamenné podlahy a kamenné ostění...ale všechny byly postaveny v 16. a 17. století. Nejstarší z nich je právě "Dřevěnka", která se datuje od roku 1559 - kdy je o ní zápis v gruntovních knihách.
     Na náměstí je k vidění kostel sv. Jakuba Většího, který byl původně dřevěný. Ale po požáru v roce 1635 byl postaven kamenný, stejně jako jsou kamenné nejvýznamější domy na celém náměstí. Stará radnice je ranně barokní stavbou z r. 1678, ke které byl časem dostavěn zadní trakt. Nyní je v ní městské muzeum. V rohu náměstí stojí dům, který patřil původně rodině továrníka R. Morawetze. Při návštěvě Úpice zde přespal náš první prezident - pan Masaryk. Určitě se také podívejte na dům číslo 36, ve kterém byl od roku 1900, třicet let poštovní úřad. A právě tady se konal děj Pošťácké pohádky od Karla Čapka.
     Ve městě, právě v budově, kde najdete Informační středisko (Oberlanderova vila) - byla ubytována ve třicátých letech minulého století herečka Adina Mandlová. A v současnosti se zde můžete ubytovat i vy. Komu nebude stačit procházka po Naučné stezce, může se pak vydat po turisticky značené cestě směrem na Suchovršice a dál pak, přes Čížkovy kameny - do Trutnova.