P1890903.gif, 53 kB
Ústí nad Labem


Kdo si zajede na sever Čech a uvidí krajinu Českého středohoří, bude okouzlen.
     V údolí Labe se náhle objeví strážní hrad Střekov a za ním už Ústí nad Labem. Střekov, který dominuje krajině, protože stojí na sto metrů vysoké skále, nechal postavit v roce 1318 Pešík z Weitmile. HradP1800739_small.JPG, 15 kB hlídal obchodní cesty a údolí Labe. Pod Střekovem na Labi se nachází Masarykova zdymadla a tak můžete při návštěvě vyhlídky na hradě pozorovat, jak tudy projíždí výletní lodě. Když půjdete ze Střekova směrem k Ústí nad Labem, náhle se objeví vyhlídka Větruše a mosty přes řeku Labe.
     Tím posledním je Mariánský most. Je to stavba, která je v Evropě svou architekturou velmi známá. A pak už uvidíte gotický trojlodní kostel Nanebevzetí Panny Marie z konce 15. století, který byl při náletu na konci 2. světové války poškozen. Od té doby byla jeho věž nakloněna o metr a nakonec skončil náklon na metrech dvou. Kousek za kostelem je pak bývalý klášter dominikánů s kostelem sv. Vojtěcha.
     Písemně je větší osídlení tohoto místa doloženo k roku 1057 a městem a to dokonce královským se stává v roce 1260. V roceP1800757_small.JPG, 13 kB 1300 mělo hradby s 24 věžemi a 4 vstupními branami. Husitská vojska, vedená Prokopem Holým v roce 1426 město dobyla, obsadila a vyplenila. Další roky pak také moc štěstí nepřinesly. K rozvoji dochází až začátkem první poloviny 19. století, kdy jsou pobořeny hradby, zplavněno Labe a zprovozněna železnice (1849).
     Rozvoj města ovlivnil rok 1856, kdy je v městě založen spolek pro hutní a chemickou výrobu a později zde vzniká jedna z prvních chemických továren v Rakousko-Uhersku. Pokud jde o historickou část města, tomu přinesla pohromu válka a období po ní. Nálet spojenců, chemická továrna prakticky ve středu města, boření domů po původních obyvatelích, těžba hnědého uhlí či těžba znělce z Mariánské skály nad městem...to směřovalo k cílenému zániku celého města.
     V současnosti je tu těžký průmysl utlumen a omezen. Co je nejdůležitější, zlepšuje se zde životní prostředí a město je vhodným východiskem k cestování po okolí a po Českém středohoří. Nad městem můžete vypozorovat Erbenovu vyhlídku, vybudouvanou v roce 1934. Do Ústí nad Labem můžete přicestovat vlakem jak po levé, tak i pravé straně Labe.