P1890903.gif, 53 kB
Tismice

Pokud se procházíte okolím Českobrodska, v dálce objevíte dominantu tohoto kraje, trojlodní románskou baziliku kostela se dvěma věžemi. Stavba farního kostelaP1930933_small.JPG, 10 kB Nanebevzetí Panny Marie v Tismicích je datována k druhé polovině 12. století. V té době zde byl vybudován i královský dvorec.
     Osídlení Tismic a jeho blízkého okolí je dokládáno již díky slovanskému hradišti, které tu je odhadováno na 8. století. Jeho pozůstatky si můžete prohlédnou jižně od vesnice "Na Hradišťanech". Je pravděpodobné, že se zdejší hradiště podobalo spíše opevněné vesnici. Mnoho písemných dokladů se ale nedochovalo.
     Na konci 13. století byl majitelem Tismic Mikuláš a Zdislav z Tismic. K roku 1362 je pak datována první zmínka o faře při zdejším kostele. Tismická tvrz pak byla sídlem rodu Vrbníků. Českému Brodu je P1930886_small.JPG, 12 kBobec prodána v roce 1512 Janem Vrbníkem. Díky stavovských povstáním v tomto období pak císař František I. toto území konfiskuje. A novým majitelem se pak stává poděbradský hejtman Arnošt Ichtryc z Ichtryc...aby se pak v roce 1603 opět stal majetkem Českého Brodu. A že se dějiny opakují přispěje i fakt, že se je v roce 1623 obec opět konfiskována.
     Majitelem se pak stává Karel z Lichtenštejna a trvale Tismice připojuje ke svému panství Kostelec nad Černými lesy.Podstatným rokem se stává letopočet 1634, kdy byla obec vydrancována a vypleněna, zdejší tvrz pak již nebyla nikdy opravena a byla později stržena, zůstal jen hospodářský dvůr.
     Horlivou podporovatelkou tismického kostela se stává díky gotické milostné sošce Madony kněžna Marie Terezie Felicita. Smutným faktem zůstává, že byla tato soška v roce 1991 ukradena a později nahrazena kopií. Pozdně barokní oltář, na kterém stojí, pochází z roku 1755, ale uvnitř kostela jsem nebyl.
     Po zániku černokosteleckého panství v roce P1930906_small.JPG, 8 kB1848 končí vlastnictví Lichtejnštejnů. V polovině 19. století zde vznikají rudné a uhelné doly, ale ty jsou brzo vytěženy.
     Vraťme se ale zpět ke kostelu, který patří mezi nejvýznamnější památku románského stavitelství u nás. Předpokládá se, že byla malá trojlodní bazilika součástí královského dvorce.
     V průběhu dějin byl kostel postupně upravován, například v polovině 18. století v pozdně barokních úpravách. Konkrétně byla upravena okna bočních lodí a vybudovány nové střechy věží. Hřbitov, který byl umístěn kolem kostela byl obklopen barokními ambity (1765-68). Ty byly pobořeny v první polovině 19. století.
     U vstupního schodiště je k vidění sousoší sv. Jana Nepomuckého (také kopie), před kostelem stojí barokní budova fary (1780).