P1890903.gif, 53 kB
Svojanov

Asi 15. kilometrů jihovýchodně od Poličky, v půvabné krajině na ostrohu Křenínského potoka nad obcí Svojanov, stojí hrad s původním názvem Fürstenberg. P1660012_small.JPG, 10 kBV současnosti má název Svojanov a byl na tomto místě postaven proto, že tu vedla Trstenická obchodní cesta z Litomyšle do Brna.
     Hrad dal postavit Přemysl Otakar II. v roce 1265 (některé prameny dokonce uvádějí letopočet 1260). Od roku 1287 po tři roky byl jeho majitelem Záviš z Falkenštejna, od té doby patřil jeho manželce Kunhutě. Ano, jedná se o vdovu Přemysla Otakara II., která se stala následně manželkou Záviše z Falkenštejna.
     Z původní stavby se do dnešní doby zachoval vnitřní ovál hradu se zbytkem vnější hradební zdi, mající šířku až šest metrů. Na severní straně původně gotický palác s kaplí sv. Kateřiny. Za palácem mohutná válcovitá věž s břitem. Ten je namířen proti vstupní severní bráně. Na vrchol věže vede vnitřní schodiště a i když jsou její zdi velmi silné, i přesto z P1660157_small.JPG, 13 kBjejího vrcholu uvidíte zajímavý výhled. Jednak dolů na nádvoří, ale i na hlavní vstupní severní bránu, okolní lesy a na obec Svojanov na staně jižní. Svojanovu dominuje kostel sv. Petra a Pavla.
     Vraťme se ale zpátky na zem. Jak hrad měnil své majitele, měnilo se i jeho opevnění. Hrad byl až do husitských válek vyhlášen za klíčový a velmi důležitý a neprodejný. Toto pravidlo ale porušil jako první Zikmund...
     Několikrát vyhořel, za třicetileté války byl velmi těžce poškozen a zpustošen. Na začátku 18. století byl pak již téměř opuštěný, ale po posledním požáru v roce 1842 začala jeho obnova. Bylo přistavěno empírové křídlo.
     Dnes zaujme návštěvníky romantická středověká zahrada v jižní části. Při odchodu, za mostem si můžete prohlédnout barokní sochu sv. Jana Nepomuckého (1718). Pro zájemce o svatbu či o přespání v areálu hradu nebude určitě problémem případná domluva jak osobní, telefonická nebo i e-mailová.