P1890903.gif, 53 kB
Šumperk 1.

Lidé, kteří tu žijí, dali městu na severozápadě Moravy, Šumperku, pojmenování "Brána Jeseníků". V údolí říčky Desné, v nadmořské výšce kolem 320 metrů nad mořemP1810643cb_small.jpg, 10 kB leží toto město, mající rozlohu asi třiceti kilometrů čtverečných, už od roku 1281. Osada tu ale byla již několik let před tím, kdy se sem ještě do ještě panenské přírody přesídlilo obyvatelstvo ze Slezska. První název tehdejší osady zněl Schönberg (Krásný vrch).
   Rozvoj města zesílil po roce 1496, kdy si zdejší území zvolil za své hlavní sídlo Petr ze Žerotína. Město bylo opevněno, vyrostly tu hradby s příkopy a valy. Původně se tu těžily drahé kovy, později tu vznikla díky pěstování lnu textilní výroba.
   Úpadek nastal po roce 1622, kdy jej získal rod Lichtenštejnů a další zkázou pak byla ještě třicetiletá válka. A vše špatné nakonec završil požár prakticky celého města. Když se město vzpamatovávalo z nejhoršího,P1810680cb_small.jpg, 14 kB objevil se tu nakonec ještě úder inkvizitorů z nedalekých Velkých Losin.
   Z krize vyvedl město opět textilní průmysl. Důležitý byl rok 1842, kdy zahájila svůj provoz továrna na výrobu manšestru. Byla tu převaha německých obyvatel, město se rozrůstalo do krásy díky zájmu předních vídeňských architektů. Na druhou stranu ale byly odstraněny všechny brány a většina opevnění. To byl běžný postup i v jiných městech. V 19. století bylo v Šumperku neuvěřitelných dvacet textilních továren.
   Dominantou města je Městská radniční věž v sasko neorenezančním stylu na náměstí Míru (1910-11).