P1890903.gif, 53 kB
Střekov 1.

P1800896pan_01.jpg, 16 kBP1800896pan_02.jpg, 23 kBP1800896pan_03.jpg, 26 kBP1800896pan_04.jpg, 21 kBP1800896pan_05.jpg, 25 kB

Kolem roku 1319 získal pražský měšťan Pešík z Veitmile od krále Jana Lucemburského pověření k výstavbě hradu, který bude dominovat okolí. Na vysoké P1800527_small.JPG, 12 kBskále na pravém břehu na ostrohu, nad údolím, kterým protéká řeka Labe začala výstavba hradu Střekov. Budování hradu si Pešek financoval sám, ale je jisté, že to nebylo nevýhodnou investicí, protože měl hrad chránit kupeckou stezku a také bezpečnost plavby po řece a nakonec být i královskou celnicí.
     Po vybudování dvoupatrové budovy nakonec majitel prodal celý objekt Vartenberkům, kteří jej pak vlastnili až do období husitských válek. K další výstavbě (gotické přestavbě) pak došlo až v roce 1485. A jak plynul čas, získávali hrad noví majitelé. Od roku 1563, kdy získal hrad Václav Popel, objevuje se u majitelů, že pochází z rodu Lobkowiců. I když tu za třicetileté války byla posádka Švédů, k poškození hradu došlo až v roce 1757, kdy tu stanoviště Prusů odsřeloval generál Laudon.
     Stavbu, která pak začala postupně chátrat, zachránilo až období začátku "výletění" - počátek 19. století.