P1890903.gif, 53 kB
Šternberk - hrad

Stáří tohoto moravského dominantního hradu, postaveného při Zemské stezce vedoucí z Olomouce do Slezska je odhadováno na více jak 700 let. Hrad byl původněP2220195_small.JPG, 11 kB raně gotickým obranným středověkým sídlem, o čemž svědčí dochovalá válcovitá věž a zbytky opevnění hlavního paláce.
     Hrad dal založit v první polovině 13. století Zdeslav z Chlumce a ze Šternberka. Pokud jde o první písemný doklad o tomto hradu pochází z roku 1269. Jeden z postupných vlastníků, biskup Albert II. ze Šternberka (syn moravského zemského hejtmana Štěpána ze Šternberka) využíval hrad jako svou rezidenci, takže si jej nechal upravit do dobového stylu a soustředil především na kapli.
     Z období husitství je vláštností, že roku 1415 zde byl 450 pány podepsán jeden z osmi "Stížných listů" proti upálení Jana Husa... Hrad Šternberk nakonec husité dvakrát dobyli, podruhé se obléhání zůčastnil osobně Prokop Holý. Díky tomuto dobytí se pak muselo zdokonalit opevnění, což se stalo za Albrechta Kostky (který na hrad svého času pozval Jiřího z Poděbrad). Díky zpevnění obrany se pak později Uhrům hrad nepodařilo P2220177_small.JPG, 12 kBobsadit. V roce 1627 obsadili hrad ale Dánové, a o pár let později dokonce třikrát Švédové...takže výsledek si lze živě představit. Ale dost již bylo drancování, dnes již "obléhají" hrad pouze turisté...
     S přebudováváním na obytné sídlo se počalo začátkem 16. století, kdy byly místnosti přestavěny a ve volných prostorách hradu bylo přistavěno nové obytné křídlo. V něm byly vybudovány síťové klenby a přistavena otevřená lodžie. Vznikly i hospodářské budovy v rozsáhlém předhradí. O toto podstatné přebudování se zasloužil rod Berků z Dubé a Lipé.
     Dílo v dnešním rozsahu novogotiky bylo vytvořeno díky projektu architekta Karla Gandolpha Kaysera. Výsledkem ale je, že hrad není stavbou, která by byla nedobytnou a ani neplní účel, který by měl hrad plnit. Na druhou stranu si ale musíme říci, že pokud by k této modernizaci hradu nedošlo, asi by se nedochoval. Hrad totiž po rozsáhlém požáru nebyl prakticky vůbec využíván a velmi rychle chátral.
     V letech 1883-90 jej tedy nechal celkově přebudovat kníže Jan II. Josef z Lichtenštejna. Lichtejnštějnové pak hrad vlastnili až do roku 1945...