P1890903.gif, 53 kB
P1330517panorama.jpg, 50 kB
Roudnice nad Labem

Kraj pod pověstmi opředenou horou Říp patří do samého srdce českých zemí. Zde, na křižovatce obchodních cest při brodu přes řeku Labe, vznikla v dávných dobách osada (první písemná zmínka 1167), která se stala centrem Podřípska. Své jméno dostala podle zde vyvěrajícího pramene rudě zbarvené vody. Roudnice patřila od nejstarších písemných zpráv pražským biskupům a později arcibiskupům, jejichž sídlem byl mohutný hrad na skalnatém ostrohu nad řekou. Tito významní čeští duchovní i političtí činitelé se zasloužili o středověký rozmach města. K nejvýznamnějším patřil Jan IV. z Dražic a Jan Očko z Vlašimi.
     Historii města významně ovlivnily husitské války. Žižkova vojska několikrát poplenila město a na konci válek v roce 1431 pražský arcibiskup panství pod Řípem prodal a Roudnice přešla do rukou světských majitelů. Na sklonku 16. století získal Roudnici mocný Vilém z Rožmberka. Od roku 1603 patřila na 300 let do rukou známého šlechtického rodu Lobkoviců. Stala se významným kulturním a hospodářským centrem prosperujícího panství. Po revoluci v roce 1848 se stala Roudnice symbolem nástupu industriální společnosti. Nástup nové éry významně ovlivnil tvář města.
     Dalšího rozkvětu se dostalo městu na počátku 20. století, kdy zde byl postaven nový železný most přes řeku Labe. Mezi významné památky města patří především monumentální barokní zámek (1652-84), klášter augustiniánů a proboštský chrám Narození Panny Marie vbarokní podobě (1725-34). Město Roudnici nad Labem najdete na levém břehu Labe 50 kilometrů severovýchodně od Prahy v nadmořské výšce 195 metrů a má necelých 15 000 obyvatel.
 
Většinu textu jsem opsal a upravil pro vás z informační tabule v Roudnici nad Labem umístěné na nábřeží u Labe.