P1890903.gif, 53 kB
ZOO Olomouc 2.

Ještě, než s podíváme do spodní části zahrady, která je umístěna v zalesněném terénu a před kterým je k viděním kolekce malých šelem, můžeme se podívat na velmi zajímavá zvířata.
     Jedná se o mravenečníky a lenochody. Oba žijí v Jižní Americe. Lenochod je velmi zvláštní a to nejen tím, že žije celý život ve visící poloze. Má k tomu přizpůsobeny vnitřní orgány. Ty musí také odolávat i jeho potravě, kterou je velmi těžko stravitelné a jedná se především o listí ze stromůP1780634_small.JPG, 13 kB. Jediným momentem, když je i nejvíce zranitelný je několik minut přibližně jednou za deset dní, kdy slézá ze stromu, aby vykonal svou potřebu.
     Mravenečníky tu můžete dokonce vidět ve dvou druzích. Menším s bílošedohnědým zbarvením je mravenečník čtyřprstý. Má rád okraje lesů a savanu, žije většinou v korunách stromů. Tomu má i přizpůsobeno tělo s ovíjivým ocasem. Jeho potravou jsou stromoví termiti, které vyhrabává ze země svými drápy. Zvláštností je, že nemá vůbec zuby, svou potravu zpracovává až v žaludku.
     Jestliže si předchozího druhu nemusíte třeba ani vůbec všimnout, u mravenečníka velkého se vám to stát nemůže. Toto padesátikilové bezzubé zvíře, měří se svým metrovým ocasem až dva a půl metru. Z malého otvoru v tlamě se vysunuje ještě navíc půlmetrový a v průměru asi centimetrový lepkavý jazyk. Je to denní zvíře, živící se termity, proti kterým je chráněn jak srstí, tak i silnými očními víčky či ochranou nozder a boltců. Pokud se některým termitům podaří do srsti proniknout, mají také smůlu, protože se chodí mravenečník po každém lovu vykoupat. Je výborným plavcem a vodu miluje. A čas běží, už se pomalu vydáme kolem dětského hřiště, vybudovaného v lese, kolem klecí malých šelem k vlkům a k volnému výběhu makaků červenolících.