P1890903.gif, 53 kB
Nymburk 2.


Pamětihodnosti města dokazují, že svého času to tu byl opravdu ráj. Zbytky důmyslného obranného systému v čele s 2 příkopy nazvanými Velký a Malý val, vnitřní hradební zdi, zachovalý a zrekonstruovaný pás za kostelem sv. Jíljí či bašta zvaná Kaplanka jsou dodnes k vidění. Od konce 18. století byly hradby postupně bourány a to společně i s 4 městskými bránami a P1030616a_small.gif, 28 kBfortnou, kterou do města vstoupila svého času Eliška Přemyslovna. Dominantou Nymburku tak zůstal především kostel sv. Jíljí (1280), který se dříve jmenoval sv. Mikuláše. Je postaven v gotické cihlové architektuře s kombinací s pískovcem a díky tomu vznikají ornamentální prvky. V kostele jsou zachovány zbytky gotických nástěnných maleb.
     Ve středu nymburského náměstí stojí barokní Morový mariánský sloup se čtyřmi plastikami světců a na konickém sloupu uprostřed je umístěna plastika Panny Marie. Dále jsou na náměstí radnice (1526), Morzinský palác (1560) - na tomto místě stál dům, kde byla ubytována Eliška Přemyslovna. Kousek od náměstí je pak k vidění Turecká věž - desetiboká věžovitá stavba nepravidelného půdorysu - vodárna, která dopravovala vodu do kašen a mohly se tak hasit případné požáry.