P1890903.gif, 53 kB
P1330723_01.jpg, 18 kBP1330723_02.jpg, 19 kBP1330723_03.jpg, 21 kBP1330723_04.jpg, 17 kBP1330723_05.jpg, 19 kBP1330723_06.jpg, 5 kB
Mělník 2.

Pokud navštívíte Mělník, zajděte se alepoň na chvíli podívat a odpočinout do radničního dvora. Ten vznikl v souvislosti s opravami a přístavbou radnice v letech 1939-41. Klidné místo v sousedství Jungmannových sadů nabízí také kulturní vyžití, muzejní kavárnu či posezení na pakránu, které bylo součástí městského středověkého opevnění města.
     Uprostřed radničního nádvoří uvidíte kašnu, která dříve stávala uprostřed náměstí a byla napájena z nedaleké studny. Při výzkumech mělnického podzemí bylo zjištěto, že byla studna hluboká 53 metrů. V P1330143_small.JPG, 5 kBroce 1749 byla byla vystavěna nad studnou vystavěna šestiboká stavba, vyzdobená sochou Panny Marie, sv. Floriana, sv. Prokopa, sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Jana Nepomuckého a sv. Vavřince.
     Při rozboru vody však byla voda prohlášena za nekvalitní a roku 1893 bylo rozhodnuto, že bude odstraněna. Byla překlenuta a prostor nad ní vydlážděn. Současně byla odstraněna i kašna, která pak stála nějaký čas v parku na Polabí. Její dnešní podoba se částečně liší a kašna prošla rekonstrukní v letech 1998-99.
     V současnosti stojí na náměstí už kašna jiná, modernější z roku 1938. Uprostřed ní stojí sousoší "Vinobraní", jehož aurotem je Vincenc Makovský. Vyjadřuje tradici vinobraní, kteté má tradici v Mělníku již od roku 1911.
     Na závěr ještě musím dodat, že radniční dvůr je otevřeno od dubna do září po celý týden od 9 do 17 hodin. Informace jsem čerpal z nástěnky, která je k vidění v průchodu do dvora.