P1890903.gif, 53 kB
Luže


Na severních výběžcích Českomoravské vrchoviny, na pravém břehu řeky Olšinky je doloženo osídlení již k počátku 12. století. Podle písmených dokladů se v roce 1250 spojila starší osada Kamenice s nově založeným mestečkem Luza. I když se uvádějí až do 16. století jako dvě samostatná sídla, spojení Kamenice a Luže bylo jen otázkou času.
 
Toto místo je spjato s hradem Košumberk, který je v součastosti již jen mohutnou zříceninou. Dominantou tohoto místa je poutní barokní kostel Panny Marie Pomocnice (1690-95)P2200827_small.JPG, 12 kB, který dali vystavět jezuité, kteří tu měli rezidenci. Ti toto místo ovládali od 17. století až do poloviny století následujícího. Jezuité byli známí tím, že rekatizovali a měli neomezenou moc. Přes jejich rozhodnutí zkrátka nejel vlak...
     Když už jsme u železnice, tak sem nikdy zavedena nebyla. V roce 1855 byla Luže vyhlášena městem (až do roku 1954, aby pak byl městu tento statut navrácen v lednu roku 2007). Rozhodnutí, že sem železnice nebude zavedena mělo sice na rozvoj města zásadní vliv, na druhou stranu se tu ale mohlo zachovat historické jádro. To je v současnosti vyhlášeno městskou památkovou zónou.
     Vraťme se ale ještě na chvíli na Košumberk. Tento gotický hrad získal v roce 1372 rod Slavatů z Chlumu a Košumberka (P2200700_small.JPG, 11 kBpání z Chlumu). Renesanční přestavbu získal po požáru (1573) a stal se renesančním zámkem. Ještě, než odkázala poslední Slavatovna (Marie Maxmiliána Eva Terezie Hieserlová) toto místo jezuitské koleji v Hradci Králové, byla tu českobratrská škola. Roku 1626 se stal hrad majetkem rodu Thurn-Taxisů, kteří se o něj nezajímali a tak zpustl a stal se zříceninou. Osada Košumberk, která vznikla v roce 1778 měla dokonce i pivovar a hostinec. V současnosti patří zřícenina městu, které o ní pečuje. U hradu je zřízena obora.
     Čtvercové náměstí v Luži má ve svém středu radnici, která byla renesančně a barokně upravena. Náměstí je obklopeno P2200595_small.JPG, 18 kBsouvislou zástavbou, na každé straně je šest měšťanských domů. Kousek pod náměstím, které je skloněné k severní straně se nachází synagoga a zbytky židovského ghetta, které bylo budováno od druhé poloviny 16. století. Židovský hřbitov se nachází v lese asi dva kilometry od města.
     Městečko je také známé tím, že je tu Hamzova dětská léčebna. U té je zřízeno arboretum, lesopark o rozloze asi 13 hektarů.
     Příznivci rozhleden si také příjdou na své, západně od města se totiž nachází od roku 2008 celodřevěná rozhledna nazvaná Jahůdka.