P1890903.gif, 53 kB
P1310130_01.jpg, 9 kBP1310130_02.jpg, 11 kBP1310130_03.jpg, 16 kBP1310130_04.jpg, 9 kBP1310130_05.jpg, 6 kB
Lipany 2.

pokračování prvního dílu
 
V nelítostném boji padli vrchní velitel husitských vojsk Prokop Holý, duchovní správce Prokůpek, kazatel Markolt ze Zbraslavic i hejtman táborské polní obce Zikmund z Vranova. Ti, kteří nepadli přímo v boji, s těmi bylo velmi krutě zacházeno...dokonce bylo ve stodolách u Českého Brodu upáleno na 900 husitů. Uniknout se podařilo jen několika husitským bojovníkům - Ondřejovi Keřskému z Řimovic, Janu Roháči z Dubé, Janu z Bergova, Sezemovi z Kunštátu... Svým známým se pak vzdali Jíra Ušatý, Mareš Kršňák, Petr Payne či Václav Koranda. Ušetřeni smrti snad zůstali jen sedláci z týlových složek...
     Zajímavé na této bitvě je, že krátce před ní po posledních modlitbách začalo mírně pršet a tím se rozptýlil dým vzniklý předchozí neškodnou palbou obou stran. Tím pádem se mohl panské jednotě podařit manévr předstíraného ústupu. Každému, kdo toto bojiště s památnou mohylou navštíví a přečte si nápis na něm: "Ó místo bezmezného zármutku, přehořké slzy v proudech po věky tě budou omývat", určitě zamrazí v zádech. Na tomto památném místě by si měl každý uvědomit, kolik lidí už padlo ve válkách a různých bitvách - většina jich byla navíc zbytečných a předem prohraných...
     A když už jsme v Lipanech, musím se zmínit, že v obci žije necelá stovka obyvatel. První zmínka o obci pochází z roku 1360 a v jejím středu stojí zámek.