P1890903.gif, 53 kB
P1320008l.jpg, 54 kB
Lázně Libverda 2.

Velmi často chodíme kolem informačních tabulí a nezastavíme se, abychom si přečetli jejich text. Správa CHKO Jizerských hor má jeden takový nad náměstím u lázní:
 
"Stojíte v prostoru dnes známých lázní, za což vděčíme geologickému vývoji hor před mnoha milióny let. V pásu od Lázní Libverdy do Swieradow Zdrój vytrysklo na P1320079_small.JPG, 6 kBstyku žuly a krystalických břidlic několik desítek minerálních pramenů. Léčivost zdejších pramenů ocenil již v 16. století český humanista Bohuslav Hisištejnský z Lobkovic i sasský král August I. První lázeňský dům postavili v roce 1760 majitelé panství Clam-Gallasové.
     Z Lázní Libverda jsou nejblíže chráněná území, nacházející se na severních svazích Jizerských hor. Nejrozsáhlejší bukové lesy v Čechách se nacházejí na ploše téměř 2 600 ha v navrhované národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny, obsahující části Tišina, Paličník, Frýdlandské cimbuří, Štolpichy, Poledník, Stržový vrch a Špičák, vzájemně propojené ochranným pásmem. Rozsáhlá rašeliniště na náhorní plošině hor jsou chráněna v národních přírodních rezervacích Rašeliniště Jizery, Rašeliniště Jizerky, v přírodních rezervacích Černá jezírka, Na čihadle, Klečové louky, Nová louka. Zbytky původních smrkových lesů najdete v přírodních rezervacích Prales Jizera a Černá hora. Botanickou zahradou lze nazvat čedičový kužel Bukovce nad malebnou horskou osadou Jizerka, donedávana ukrytou uprostřed hlubokých lesů."
     Tolik část textu. Kdo se chce turisticky vyžít, najde v Lázních Libverda a jeho blízkém okolí velké množství atraktivních míst.