P1890903.gif, 53 kB
Lanškrounské rybníky

Na předměstí Lanškrounu na Ostrovském potoce, který je pravým přítokem Moravské Sázavy, nacházející se v Podorlické pahorkatině, objevíte soustavu rybníků. Krátký, Dlouhý, Olšový, Pšeničkův a Slunečný rybník a ještě dva menší, Ostrovské, to vše se nachází na ploše 233 hektarů Přírodního parku Lanškrounské rybníky (1990), nacházející se severozápadně od Lanškrouna. Rybníky se staly významnýmP2120570_small.JPG, 6 kB hnízdištěm mnoha druhů vodního ptactva a předeším místem zastávky při putování tažných ptáků.
     Celým parkem prochází naučná a okružní cesta s mnoha zastaveními a zajímavostmi. Největší z rybníků, Dlouhý má 17 hektarů a je hluboký asi 2,5 metru. Je na něm možnost se rekreovat, nachází se zde koupaliště. Má písčitý břeh a prostor i pro neplavce. Je tu možnost si zapůjčit i loďky. Krátký rybník, nacházející se blíže k Lanškrounu pri Ostrovském předměstí má plochu 10 hektarů.
     Přírodní park Lanškrounské rybníky nabízí i sedmdesátimetrové převýšení. Olšovský rybník se totiž nachází v nadmořské výšce 380 metrů a vrchol zalesněnéo hřbetu Kypuš pak v nadmořské výšce 450 metrů. Část přírodního parku byla zahrnuta do Evropské soustavy Natura 2000 a zahrnuje v sobě navazující pobřežní a ostřicové louky, mokřady a jasanovo-olšinové lužní lesy. Ve významné ornitologické lokalitě můžete objevit velké množství druhů ptáků. Se známějších jsou to bekasina otavní, rákosník velký, slípka zelenonohá, lyska černá, bukáček malý, čáp černý i bílý, hohol severní, chřástal vodní, orlovec říční, rákosník velký, potápka roháč, ťuhýk šedý, červenka obecná, brhlík lesní P2120671_small.JPG, 10 kBa z živočichů se tu objevil dokonce i bobr. Z rostlin tu pak můžete mimo jiné objevit bublinatku obecnou, karbinec evropský, rákost obecný, skřipinu lesní, stolístek klasnatý, křivatec žlutý, přesličku bahenní, krušinu olšovou, ostřici žlutou, prvnosenku vyšší... A pokud jde o ryby, jsou tu jak bíložravé, všežravé, tak i dravé.
     Můžete se tu procházet dle libosti po vyznačených cestách, které můžete různě kombinovat. Pokud obejdete všechny rybníky po značeném okruhu, ujdete 5 kilometrů, ale pokud jsme zvídaví a chcete prozkoumat celý prostor, není problém se tu procházet i celý den. U Dlouhého a Slunečního rybníka se nacházejí prameny. Ten u Slunečního měl název Vápenný, ale v roce 1861 jej lanškrounští ostrosřelci upravili a nazvali po svém hejtmanovi, Eduardův pramen (Eduard Erxleben).
     Můj výlet se konal ale ještě v zimním odbobí. Takže jsem tu většina ptactva a zvířectva zatím neobjevila. I přesto se mi tu líbilo, půkání ledů má své kouzlo. A ještě "spící" příroda nabízí atraktivní podívanou, mráz dokáže z vody vytvářet neuvěřitelná umělecká díla...