P1890903.gif, 53 kB
Klenová - věž
Janovice nad Úhlavou


Asi deset kilometrů jihozápadně od Klatov se nachází městečko Janovice nad Úhlavou (Janovicium, Janowitz). Ještě, než dorazíme na hrad a zámek Klenová, musíme ujít asi dva a půl kilometru.
      Vlakové nádraží se nachází v části, nazvané Veselí. V něm se nachází zbytky zámku, které jsou v žalostném stavu. A přitomP2410750_small.JPG, 11kB je ves připomínaná již k roku 1379, kdy patřila Vladyku Stachovi. Původní tvrz, která tu stávala, zanikla v 18. století. V roce 1863 dává v místech tvrze postavit pseudogotický zámek hrabě Fridrich Stadion-Thannhausen. O pár let později kupuje zámek Bedřich Matzenauer, jeho rodu patřil až do konfiskace Němci...
     Janovice nad Úhlavou se nachází v nadmořské výšce 414 metrů. Jsou osadou v podhradí tvrze, pocházející ze 14. století. V městečku se nachází kostel ze 13. století, nazvaný podle sv. Jana Křtitele.
     Po středověké tvrzy tu toho moc nezbylo. Jistý je jen fakt, že se jedná o archelogicky středověkou památku, u které byl na konci 18. století vybudován hřbitov. V dávných dobách tu sídlil rod Janovských z Janovic. Tedy až na malou vyjímku, kdy tu byl Petr z Rožmberka či Petr Suda z Řenče. Ten Janovice "proslavil" svými loupeživými výpady, což zapříčinilo v konečném výsledku absolutní zničení tvrze.
     Prvním doloženým Janovským (1290) pánem byl Jan (dal zde vybodovat uzavřený hospodářský dvůr, kterému se říkalo zámeček), poslední z rodu tu žili až do konce 17. století. Pak jsem zakoupil roku 1674 pražský arcibiskup Matouš Zoubek.
     Pokud byste chtěli vidět ve stáditu posledních zbytků, museli byste se vrátit do roku 1788, torzo zakoupila obec a dala je zlikvidovat. Městečko je známé také tím, že zde byla vybudována kasárna a na nějaký čas (do roku 2004) se stalo městečkem vojenským... Městečko Janovice nad Úhlavou se v současné době skládáP2410870_small.jpg, 10kB z obcí Dolní a Dubová Lhota, Hvízdalka, Ondřejovice, Petrovice, Plešiny, Rohozno, Spůle, Vacovy a již zmíněného Veselí.
     A to už stojíme před zalesněným návrším, kde byl vybudován v druhé polovině 13. století gotický hrad (jeden z nejstarších u nás, zmiňovaný již v roce 1287). V 17. století už ale nedostačoval ke svým účelům. Takže bylo nedaleko pod ním vybudováno neogotické stavení. V dnešní době je hrad už jenom "doplněním" původní atmosféry. Dnešní zámek vznikl na starších stavbách podél gotického opevnění, v době, kdy Klenová byla jen ruinou a je prvním dokladem romantizujícího slohu v Čechách.
     To už ale vstupuji do areálu a nakonec na hranolovitou věž, sloužící jako vyhlídkové místo. Věž byla postavena ve 13. století, sloužila především jako žalář, vězení s mučírnou a hladomornou.
     Z věže je vidět blízké i vzdálené okolí. Převážně centrální Šumava. Postupně jsem opsal seznam známějších míst, jsou jimi Lišák, bývalá Janovická kasárna, Jezvinec, Orlovická hora, Havranice, Čerchov, Strážov, Plošina, Můstek, Velký a Malý Prenet, Ostrý, Na Porovnání, Svatá Kateřina, Ondřejovice, Hvízdalka, Hoher Bogen, Svatá Markéta, Dlažov, Vrát, Janovice nad Úhlavou, Struhadlo, Velký Bítov.