P1890903.gif, 53 kB
Kadaň - rozhledna
na Svatém vrchu

"Vítáme vás na Svatém kopci v Kadani". Tak začíná text na informační tabuli, která je umístěna na cestě při zdolávání jeho vrcholu.
     Dále se na ní píše, že byl Svatý vrch v Kadani vždy jednou z dominant města a jeho okolí. Původně se jmenoval Střážiště (P2470946_small.jpg, 14 kBHutberg). V některých podkladech se tento název uvádí dodnes...ale začátkem 16. století byl pod kopcem vystavěn františkánský klášter a došlo k přejmenování na Svatý vrch.
     Skalní převisy a útesy na povrchu kopce vznikly díky tomu, že je základem povrchu čedičová hornina. Vrch je součástí Doupovské pahorkatiny a a má třicetihektarovou rozlohu. Vrcholek kopce se nachází v nadmořské výšce 404 metrů a v současnosti na jeho nejvyšším bodě stojí rozhledna, cíl dnešního výletu. Co je ale raritní, že se na vrchu nachází pramen, který prakticky nikdy nevyschne, ani při nejtepleších obdobích roku.
     To, že je v dnešní době vrch zalesněný neznamená, že tomu bylo vždy. Původně tu byly plochy stepních trávníků s teplomilou vegetací a listnatá území s převahou javoru babyky, dubu a jasanu. Ještě v druhé polovině 19. století bylo toto území využíváno zemědělsky. Což obnášelo vinice, sady a na vrcholu zemědělsky obhospořadovanou půdu.
     Když se pak začal vrch opět zalešňovat, nebylo to už původními dřevinami, ale převážně jehličnany a také exotickými stromy. Například trnovník akát je, a to nejen zde, poměrně P2470937_small.jpg, 15 kBproblematický.
     Když pak byl vybudován na vrcholu kopce pavilon, bylo potřeba vybudovat cesty k němu a tento plán byl vykonám k roku 1925. V dnešní době se nachází místo altánu na vrcholu (od roku 2003) rozhledna, ze které se můžete pokochat panoromatem Doupovských a Krušných hor s důrazem na tok řeky Ohře. Krásný je pohled na město Kadaň. Prunéřovská elektrárna se z ptačí perspektivy také jeví jako zajímavá stavba. Za kopcem je vidět například i část Klášterce nad Ohří.
     Nezanedbatelným faktem je i to, že si cestou můžete přečíst informace z tabulí. Konkrétně je tu 11 zastavení na naučné stezce "Přírodou Svatého vrchu". V roce 2006 byl na Svatém vrchu proveden průzkum a ten prokázal, že se na něm vyskutuje na 343 druhů cévnatých rostlin a asi 200 druhů živočichů.