P1890903.gif, 53 kB
Jindřichův Hradec

Nejstarší písemná zmínka o tomto místě pochází z roku 1220, ale je jisté, že zde byl důležitý strategický bod již od 10. století.
     Na místě přemyslovského hradiště v Třeboňské pánvi u řeky Nežárky a Hamerského potoka založil na počátku 13. století Jindřich P1950115_small.JPG, 8 kBI. z rodu Vítkovců románský hrádek s podhradím, které bylo základem pozdějšího města. Postupně se stalo nejvýznamějším a nejhonosnějším městem na jihu Čech. Dominantou města se stal proboštský, původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl postaven na konci 14. století. Jeho nárožím prochází 15. poledník východní délky a z jeho 65 metrů vysoké věže si můžete prohlédnout město.
     Pokud jde o hrad, tak původní hrádek byl postupně přebudován na honosné renesanční sídlo. Hradu ještě ale zbylo z doby gotiky vnější opevnění a také vysoká kulatá nezastřešná Černá věž, ze které se můžete v současnosti kochat výhledy na město a nedalekou věž kostela.
     Pokud přijedete do Jindřichova Hradce, které P1950233_small.JPG, 14 kBmá svůj název doležený k roku 1410 vlakem, první, co vás cestou z nádraží k centru města zaujme, je úzkokolejka.
     Jindřichohradecká, mající koleje od sebe vzdálené 76 centimetrů, jezdí již od roku 1897 a co se týká atraktivity, patří mezi nejznámější v naší republice. Můžete se svést historickými vozy, taženými parní či motorovou dobovou lokomotivou. Jedna trasa vede směrem na Novou Bystřici krajinou České Kanady, druhá do Obrataně. Ta nabízí krásné výhledy na prosluněné stráně kolem tratě a malebná nádražíčka, kterými budete postupně projíždět.
     Město Jindřichův Hradec je známé tím, že by bylo jako druhé po Praze osvětleno. A stalo se tak v roce 1887 díky parnímu stroji. Později byla ale uvedena do provozu vodní turbína, ke které pak byla přidána ještě druhá. Další raritou města jsou světoznámé Krýzovy jesličky, zapsané v Guinessově knize rekordů. Mají 1398 figurek lidí a zvířat. Z toho je 133 pohyblivých. Betlém je rozmístěn na ploše 60 čtverečních metrů.
     Ještě dříve, nežli se dostanete od vlakového nádraží k zámku, projdete náměstím Míru, místem, kde se setkává současnost s minulostí. Na první pohled vás zaujmou některé historické památky. První je Langrův dům s bohatou sgrafitovou výzdobou. Další stavbou je budova radnice, nejstaršíP1950124_small.JPG, 11 kB písemné zmínky o ní pocházejí z roku 1490. Náměstí dominuje barokní sousoší Nanebevzetí Panny Marie. Je vysoké dvacet metrů a zhotovil jej mezi roky 1764-66 díky finančnímu daru pana Bayera dačický sochař Matouš Strachovský.
     Jako většinu měst, postihlo i Jindřichův Hradec velké množství požárů. Ten největší vypukl v roce 1801 a téměř celé město lehlo popelem. Jak byl požár mohutný dosvědčuje fakt, že se z jeho následků město dostalo až po dvaceti letech budování. Po vymření pánů z Hradce a krátkém držení rodu Slavatovců získal majetek rod Černínů z Chudenic, kterým zůstal až do roku 1945.
     Další dominantou města je rybník Vajgar, patřící mezi nejstarší u nás. Byl vybudován na místě původních bažin a vznikl v 10, století přehrazením Hamerského potoka. Má rozlohu 49 hekterů a největší hlouku 5 metrů. Je rozdělen kamenným mostem z 18. století na Malý a Velký. Rybník má také uměle vytvořený ostrov, založený v roce 1860.