P1890903.gif, 53 kB
Dobruška
židovský hřbitov


Byl založen v roce 1675 a musel být umístěn mimo město, na konci dnešní Křovické ulice. K tomuto účelu byl P1990682_small.jpg, 10 kBvyhrazen pozemek o rozloze 50x10 kroků, který byl později obehnán kamennou zdí. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z roku 1688. Představují goticko-renesanční kvadrátní typ a jsou pod nimi pohřbeni paní Šejndl, dcera Šamuelova a paní Blimi, manželka rabína Mošeho. Náhrobky z 18. století, které najdeme rovněž ve starší části hřbitova, prozrazují výrazný vliv barokního slohu.
     Všechny staré náhrobky jsou typu stély - deskového kamene zapuštěnéno kolmi do země. Z ozdob se vyskytují zejména u barokních náhrobků různé motivy mušlí, spirál, rostlinných ornamentů a křivek. 19. století přináší vliv klasicismu s využíváním stříšek a sloupů. Pomníky josu zdobeny i reliéfy lvů, otevřené knihy, spojených rukou, koruny (Koruna dobrého jména jako připomenutí dobrých vlastností P1990641_small.jpg, 13 kBzesnulých).
     Na náhrobcích je vidět výtvarný vývoj hebrejského písma, nejstarší stély mají plasticky vystupující tzv. čtvercové písmo, na pozdějších je totéž písmo ryté do hloubky. Barokní a rokokové pomníky nesou opět vystupující písmo, které se v 19. století znovu mění na ryté. Nápisy udávají datum úmrtí (v pozdější době i pohřbu), jméno zemřelého, jmého jeho otce, u provdaných žen jméno manžela.
     Část textu jsem opsal i informační cedule u hřbitova, pokud se chcete dozvědět text celý a navíc vidět i nově opravenou synagogu ve městě, zajeďte se sem podívat. Kousek nad městem se můžete zajít podívat na renesanční kostel sv. Ducha.