P1890903.gif, 53 kB
Dlaskův statek
v Dolánkách 2.

Na selské statku v Dolánkách u Turnova se narodil roku 1782 Josef Dlask, roku 1805 se oženil, 1813 převzal po svém otci hospodářství. V letech 1821-31 zastával úřad rychtářev Bukovině (vsi, ležící nad Dolánkami na návrší) a zemřel P1230137_small.JPG, 10 kBroku 1853 tragickou smrtí. Utopil se v řece Jizeře při lovu ryb.
     Josef Dlask začal v roce 1800 zaznamenávat své paměti a fakta ze života na statku. Ty byly pak v březnu roku 1941 v nakladatelství Melantrich v Praze vydány. A jelikož se mi tato kniha dostala do rukou, mohu vám z ní opsat malou ukázku:
 
"1843. Toho roku byla zima suchá a teplá, však ale předci o vánocích šla dvakrát po lukách voda. První den šly ledy a pak čistá voda byla.
     Toho roku zemřel Erntal Leksa druhý. Přestalo všecko stavení i kostela hrubýho, poněvadž na jaře zemřel. Tak zůstalo to státi. Toho roku od 1. máje až do 1. Juli se zde měřilo všecko a tak byl inžinýr zde u nás. Toho roku bylo mnoho sliv a hrušek. Hrušky dobrý, soudek za 36 kr w. w. a sliv za 1 zl 15 kr w. w. Pak přišly velký deště po sv. Františku a hrozný větry a slívy spadly na zem a sušírny nemohly postačit. Tak dělali povidla všude.
     Toho roku dne 4. listopadu 1843 na sv. Karla Boromea v sobotu večer do 9 hodin se narodil Jozef syn, toho jména druhý. Kmotrové byli Jozef Fišer, šenkýř z Malého Rohozce, držel ho na rukouch, a kmotra byla mlynářka dolánecká Anna Ablova a babička z Daleměřic Kovářova. A jméno ditěti od rodičů jsem dal Jozef Alojzius, a já sem vezl kmotry na bryčce a křest sem obcházel. Přidal sem dítěti třetí jméno Karel Boromeus a farář P. Fiala sám křtil. A to bylo o posvícení jenšovským a bylo teplo, jasno celý den."

 
P1230138_small.JPG, 6 kB
P1230172_small.JPG, 7 kB
P1230136_small.JPG, 8 kB
P1230176_small.JPG, 9 kB
P1230181_small.JPG, 8 kB
P1230261_small.JPG, 6 kB
P1230257_small.JPG, 7 kB
P1230164_small.JPG, 8 kB
P1230152_small.JPG, 7 kB
P1230156_small.JPG, 6 kB
P1230167_small.JPG, 7 kB
P1230179_small.JPG, 8 kB
P1230166_small.JPG, 6 kB
P1230210_small.JPG, 6 kB
P1230201_small.JPG, 6 kB
P1230202_small.JPG, 6 kB
P1230211_small.JPG, 7 kB
P1230227_small.JPG, 5 kB
P1230234_small.JPG, 7 kB
P1230240_small.JPG, 8 kB
P1230194_small.JPG, 7 kB
P1230281_small.JPG, 6 kB
P1230277_small.JPG, 7 kB
P1230197_small.JPG, 9 kB
P1230286_small.JPG, 8 kB
P1230279_small.JPG, 8 kB
P1230267_small.JPG, 5 kB
P1230278_small.JPG, 8 kB
P1230273_small.JPG, 9 kB
P1230269_small.JPG, 7 kB
P1230268_small.JPG, 4 kB
P1230253_small.JPG, 7 kB
P1230254_small.JPG, 8 kB
P1230250_small.JPG, 6 kB
P1230252_small.JPG, 8 kB
P1230258_small.JPG, 6 kB