P1890903.gif, 53 kB
Cheb 1.


Pokud chcete projít celé dějiny města, vydejte se od vlakového nádraží směrem k náměstí Jiřího z Poděbrad. Na chodníku si můžete číst v dějinné linii.
     První písemná zmínka pochází z období vlády Jindřicha IV., konkrétně z roku 1061. V místech, kde se nyní nachází v Chebu hrad, vzniklo na konci 9. století slovanské hradiště. Ostrožina nad Ohří k tomu přímo nabádala. Přibližně v roce 1125 dal postavit markrabě Děpold II. z Vohburgu na tomto strategikém místě kamenný hrad. Fridrich I. vystavěl hrad dokonalejší,001_small.jpg, 12 kB s obrannou věží, palácem a dvoupatrovou kaplí. Obranná Černá věž, vysoká 18,5 metru, pochází z roku 1179-89. Má základnu 9x9 metrů a kvádry černého tufu pochází z nedaleké Komorní hůrky.
     Pro neznalé dějin napíši trochu moudra. Přemysl Otakar I. byl český král, který měl syna Václava. Ten si vzal za manželku Kunhutu, dceru Filipa Švábského. Tím došlo ke spojení dvou mocných rodů, Štaufů a Přemyslovců. Synem tohoto manželského páru byl Přemysl Otakar II. Ten ovládl město Cheb v roce 1266.
     Za Přemysla Otakara II. v roce 1271 jsou povoláni do Chebu křížovníci s červenou hvězdou a získávají městský špitál u Mostecké brány. Kostel sv. Bartoloměje, který můžete vidět dnes, byl ale postaven v letech 1414-20. Gotické jednolodí s plochým závěrem má zazděné arkády na severní straně. Ke kostelu byla roku 1674 přistavěna barokní kaple sv. Václava. Nakonec přibyla ještě barokní komenda (1695).
     Vraťme se však ještě na chvíli na hrad. Královským hradem byl ještě za Jiřího z Kunštátu a Poděbrad, po jeho smrti přecházíP2470695_small.jpg, 11 kB jeho správa na město. Stavební úpravou prošel hrad až za baroka, díky vybudování cihlového opevnění města (s kasematy), se mění na citadelu (1675-1740). Hlavním důvodem je zkušenost s nedostatečným opevněním města za třicetileté války. Roku 1652 nařizuje Ferdinand III. přeměnit město na bastionovou pevnost. Části původního opevnění jsou pak do ní postupně vkomponovány. Až do roku 1808 se opevnění udržovalo v přijatelném stavu, po tomto roce se začalo s jejím postupným odstraňováním...
     Přibližnou představu o původním cihlovém opevnění si můžete udělat u nedaleké vyhlídky u hradu.
     V Chebu jsou znovu obnovované Klášterní zahrady, součást komplexu Františkánského kláštera. První románská stavba byla zničena požárem v roce 1270. Ale již v roce 1285 byl vysvěcen nový kostel Zvěstování Panny Marie. Prvním oddaným párem zde byl Václav II. a Gutta, Rudolfova dcera. Věž byla dokončena až v roce 1330. Celá stavba patří k nejstarším a nejčistším halovým kostelům na našem území.