P1890903.gif, 53 kB
Čáslav 2.

Dominantou města, založeného Přemyslem Otakarem II. v první polovině 13. P1300681_small.JPG, 12 kBstoletí, je kostel sv. Petra a Pavla s jeho 90 metrů vysokou věží. Jedná se o monumentální stavbu, která stojí na místě původního panského románského kostelíku pánů z Chlumu, postaveného na začátku 12. století. Kostel byl několikrát přestavován, postihlo jej i několik požárů. Současné podoby se dočkal v letech 1910-11. Při úpravách podvěžní kaple byly objeveny ostatky Jana Žižky z Trocnova. Ty můžete v současnosti vidět v Žižkově síni v barokní radnici na náměstí.
     Čáslav byla původně hornickým městem. Nyní si tu můžete prohlédnout například krásné náměstí a zbytky opevnění. Je P1300704_small.JPG, 13 kB jedním z nejstarších a nejzachovalejších na našem území bylo vybudováno podle francouzského vzoru. Čáslav postihlo v průběhu dějin několik nepříjemností. Roku 1522 vypukl velký požár, ze kterého se město dlouho vzpamatovávalo. Třicetiletá válka přinesla velký úpadek a rok 1742 k rozvoji také vůbec nepřispě. To město plenila armáda bojujících rakousko-pruských vojsk.
     Nedaleko náměstí, na místě původního minoritského kláštera stojí od roku 1864 pseudorománský evangelický kostel. Další památkou je synagoga, postavená v letech 1899-90 podle návrhu W. Stiassného, mající fasádu v maurském stylu. Na již zmíněném náměstí si můžete prohlédnou barokní mariánský sloup nebo pomník Jana Žižky z Trocnova. Je dílem Václava Myslbeka (1880). Barokní radnice měla původně podloubí. Dnes je v ní k vidění Žižkova síň. Na konci jedné z ulic, vedocí z náměstí stojí krásná Otakarova věž, která byla svého času součástí Brodské brány.