P1890903.gif, 53 kB
Broumov

Do konce 12. století bylo v místech dnešního Broumova a jeho okolí jako ochrana českého přemyslovského státu území neprostupného pralesa. Navíc jsou tu v okolí často se vyskytující skály, takže o to složitější bylo sem prostoupit. První písemná zmínka o Broumovu pochází z roku 1256 z doby, kdy zdejší území věnoval Přemysl Otakar I. břevnovskému benediktinskému klášteru.
     Historické jádro města je i v současnosti památkou na to původní. Jeho vybudování na skalním ostrohu umožnilo lepší ochranu před napadením. Charakteristické je vybudování pravidelné sítě ulic a velké náměstí, kterému dominuje Mariánský morový sloup se sochami světců, jehož autorem je Jan Brokoff (1706). Po obvodu celého města pak byly vybudovány hradby P1610066_small.JPG, 15 kBs parkány, 4 fortny a obranná hradební věž, která chránila vstupní branku a schodiště k předměstí. Na západní straně města pak byla další obranná věž, která byla vystavěna do budovy dnešního farního úřadu. Věže byly zbořeny na začátku 19. století.
     Dominantou města je Benediktinský klášter sv. Václava, založený v polovině 14. století na místě hradu. Klášter několikrát vyhořel a současnou podobu získal po úpravě podle projektu K. I. Dientzenhofera, který se podílel také na vnitřních úpravách. Po barokním mostě, pod kterým býval původně hradní příkop se dostanete do klášterní zahrady. V té byl vysazen v roce 1782 na počest korunovace Františka Josefa dub letní.
     Gotický klášterní kostel sv. Vojtěcha byl postaven za opata Bavora a byl obehnán zdí a příkopy. Původní kostel dvakrát vyhořel a ten současný byl vybudován v letech 1684-99. Vedle kostela stojí budova klášterního gymnazia, do kterého chodili jako žáci Arnošt z Pardubic, Bohuslav Balbín a mimo jiných i Alois Jirásek.
     Na území města je velké množství památek, ale jednou z nejcennějších a nejstarších je hřbitovní kostel Panny Marie. Je nejstarší dochovanou dřevěnou stavbou v Česku. Údajně tu stál jeho předchůdce již roku 1177. Byl opraven, ale v průběhu husitských válek vyhořel, lépe řečeno lehl popelem úplně celý. Roku 1449 byl vystavěn nový, upravený a opravený pak ještě v letech 1811. V kostele je k vidění obraz, na kterém je znázorněn Broumov v jeho podobě z roku 1609 a obrazy, znázorňující události z dějin města.