P1890903.gif, 53 kB
Brno 1.


Od 11. století se na dnešním Petrově v okolí hradu a románské baziliky sv. Petra a Pavla, tedy v podhradí, shromažďovali lidé. Čile se tu obchodovalo, vždyť byla tato místa osídlena již v době kamenné.
     Brno se stalo za vlády Jana Jindřicha (bratra Karla IV.) v první polovině 13. století městem, majícím postupně své opevnění. Po roce 1350 se stalo poprvné hlavním P2030432_small.jpg, 11 kBměstem Moravy. Podruhé se pak stalo roku 1641.
     Aby se město mohlo rozšiřovat, tak jako ostatně ve většině měst, bylo nutné zbourat hradby. V Brně se s bouráním započalo po roce 1809...což to sice velká škoda, ale pokrok se nedá zastavit.
     Na vrchu, nazvaném Špilberk stojí hrad, založený ve 13. století (byla objevena obranná okrouhlá věž, pocházející z první poloviny 13. století). V průběhu let se stal dokonce i vězením. Barokní pevnost byla budována od poloviny 17. století a až do roku 1858 sloužil Špilberk jako vězení. A právě mezi Petrovem a Špilberkem vznikal postupem času hlavní rozvoj města.
     Brno se nachází na soutoku řek Svratky a P2030448_small.jpg, 12 kBSvitavy. Nabízí pro návštěvníky mnoho atraktivního. Pokud máte tak málo času na prohlídku města, jako jsem měl já, můžete se tu procházet až do úplného vyčerpání. Mimo jiné zajímavostí patřící k Brnu je i ten fakt, že se tu ve zdejší Redutě hrálo divadlo od roku 1761.
     Nyní využiji informací Jany, žijíci v tomto městě. Ta mi doporučuje, pokud budu mít více času, procházku centrem. Především je to Petrov, Červený kostel (ve městě je kostelů větší množství...sv. Tomáše, sv. Jakuba), Novou a Starou radnici, náměstí Svobody, Špilberk, Zelný trh, Kapucínskou hrobku a Staré Brno (Mendlovo náměstí). Tato místa se mi v podstatě podařilo navštívit, až na Špilberk, který je na protějším kopci, tedy mimo můj vymezený časový úsek.
     Ve městě je i několik klášterů. Například na Mendlově náměstí, Alžbětinky, Milosrdní bratři. Je tu i pravoslavný chrám, židovský hřbitov a synagoda. Pokud zatoužíte po kultuře, je tu již výše zmíněné Mahenovo divadlo (činohra), Janáčkovo divadlo, Divadlo v 7 a půl, Mrštíci s příjemnou atmosférou.