P1890903.gif, 53 kB
Beroun

Na soutoku dvou řek, Berounky a Litavky leží královské město Beroun. První písemná zmínka pochází z roku 1265 (to bylo za vlády Přemysla Otakara II., ale toto území bylo podle archeologických dokladů obydleno již v mladší době kamenné.
     Zakladatelem královského města byl Václav II., který dal město opevnit. Ve 14. století bylo opevnění zdokonaleno, do dnešní doby se zachovala Horní a Dolní brána. K vidění je i část opevnění. Zajímavá je postupná změna názvu, Původní latinský název Verona byl překládán do německého Bern, do češtiny pak jako Beron, Berún a nakonec od roku 1854 jako Beroun. DoP1680728_small.JPG, 12 kB husitských válek stával ve městě klášter dominikánů, ten dal ale i díky tomu, že stálo město na straně Zikmunda, Jan Žižka s pražany rozbořit.
     V průběhu času město po počáteční rozkvětu mělo i několik krizí. Od 18. století se ale v okolí začala těžit železná ruda a počal rozkvět města. V roce 1862 městem projíždí vlak na trati Praha - Plzeň a v součastnosti tudy stejným směrem i dálnice.
     Střed města je památkovou zónou a můžete v něm obdivovat mimo již zmíněné brány Pražskou a Plzeňskou (v té se ve své době vybíralo mítné na obchodní stezce tudy vedoucí) také zbytky opevnění. To mělo původně 37 hranolovitých bašt. Na Husově náměstí stojí gotický kostel sv. Jakuba, renesanční a barokní domy, pseudobarokní radnice a před ní pomník Mistra Jana Husa.
     Pokud stojíte na náměstí, neunikne vaší pozornosti dominanta nad městem - Městská hora s rozhlednou a medvědáriem. Atraktivitu města zvyšuje také to, že se nacházíte v oblasni Českého krasu a na Křivoklátsku, nedaleko se nachází i známá rozhledna Děd.