P1890903.gif, 53 kB
Benátky nad Jizerou 1.

Město, ležící na na dolním toku řeky Jizery, Benátky nad Jizerou najdete asi 17 kilometrů severně od Brandýsa nad Labem. Nachází se v místě, které bylo využíváno již v období raného středověku.
     První zmínky pochází z roku 1052, kdy se zdejší ves jmenovala Odobř. Staré Benátky (to už zní myslím lépe) 1253, jsou pojmenovány skutečně podle italských Benátek. Ale to se obec nácházela na druhém břehu,P1500227_small.JPG, 7 kB což bylo svou polohou velmi nevýhodné. Proto vzniká ve 14. století obec nazvaná Nové Benátky. Historické jádro vypadá tak, jak jej vidíte dnes, kdy je vyhlášeno Městskou památkovou zónou. Klíčový je tedy rok 1346, kdy získal panovník Jan z Dražic povolení založit na výšině nad Jizerou město a klášter. Ten byl vystavěn v roce 1349 s kostelem Narození Panny Marie, dnešním zámeckým kostelem. Ten původní zničili husité.
     Třicetiletá válka a časté požáry zapříčinily zkázu, ale v místech, kde stál původní klášter vznikl v letech 1526-27 zámek. Ten je v součastnosti dominantou. Přesto, že se město nachází pouhých 225 metrů nad mořem, je vidět z velmi velké vzdálenosti. Barokní podoba města pochází z 18. století. Figurální sgrafita na nádvoří zámku jsou opravdu obdivuhodná. Na výzdobě areálu se podílela i dílna Matyáše Berdarda Brauna. Také František Adámek.
     Svého času tu působil v rodině majitele zámku Bedřich Smetana. Je třeba připomenout rodáky ze Starých Benátek - bratry Františka, Jana a Jiřího Antonína Bendu...posledně jmenovaný je mým oblíbencem, jeho Sonáty I.-IX. jsou velmi hezké a poslouchatelné pro každou generaci.
     Rok 1944 je význámným rokem. Obce Nové Benátky, Staré Benátky a Obodř se spojují. Vznikají Benátky nad Jizerou. Pro zájemce o hezká místa bych toto město doporučil. Mají tu dokonce vinici! Na zámku můžete vzhlédnout Muzeum hraček. Pokud přijedete ve správnou hodinu, mají tu přístupnou i věž. Z té je hezký výhled do okolí.