P1890903.gif, 53 kB
Akátová věž - Výhon


 
Dříve, nežli vyjdeme na vrchol nejvyššího kopce Dyjsko-svrateckého úvalu Výhon, nacházejícího se v nadmořské výšce 355 metrů, tak vás musím informovat, že město Židlochovice nemá vlakové spojení. Kdo se sem vydá tímto druhem dopravy, musí dojet do stanice Hrušovany u Brna. P2440173_small.JPG, 8 kB Pěšky pak dojít dvou kilometrů vzdálených Židlochovic. Nakonec pak ještě zdolat vrchol kopce, vzdáleného 2,5 kilometru.
     Na druhou stranu se ale cestou můžete pozorovat přibližující se rozhlednu Akátová věž nad obzorem. Před výstupem se ještě projít židlochovickým parkem. Nakonec pak obdivovat zámek samotný. Po prohlídce města, se vydáme po některé z mnoha cest na vrchol kopce. Můžeme využít například Naučnou stezku krajinou Výhonu nebo Turistický okruh z rozhlednou. Až nahoru k rozhledně je to od řeky Svratky (přes kterou tu vede zajímavý most) převýšení přibližně 170 metrů.
     Budeme procházet oblastí sadů, zahrad, vinic, lesíků a travnatých ploch, které připomínají stepní krajinu. To vše s překrásnými výhledy do krajiny. Přírodní park Výhon má rozlohu 17 hektarů a má mimořádnouP2440421_small.JPG, 11 kB geologickou a paleontologickou charakteristiku (je jednou z nejbohatších archelogických lokalit na Moravě).
     Akátová věž Výhon láká své návštěvníky již od 1. srpna 2009. Tento druh stavby byl vybrán z 15 návrhů. Je dobře viditelná z velké dálky. Málokdo její případné návštěvě odolá. Vyhlídka do blízké i vzdálené krajiny se nachází ve výšce 14,5 metru. Rozhledna samotná je pak i s hromosvodem vysoká 17,7 metru a vede na ni 76 schodů. Z mého pohledu je rozhledna zajímavá tím, že nemá středový sloup. Díky své konstrukci a svému prosvětlení s člověkem jakoby dýchá. Mírně se pohybuje podle síly případného větru. Akát je u nás náletovou dřevinou. Do našeho prostředí nepatří, ale člověk si tu na něj již tak zvykl, že jej přijal za součást naší krajiny.
     A co uvidíme z rozhledny, pokud bude dobrý výhled? Na to si musím vzít brožurku, kterou můžete dostat v Informačním středisku v Židlochovicích. Mají tam mapky tras, po kterých sem můžete vystoupat... Pokud dohlédneme na Brno, uvidíme Špilberk a Petrov, Babí lom s nedalekou rozhlednou, sídliště Bohunice. Dobrým orientačním bodem je pára z Dukovan, ostřížím zrakem pak uvidíme rozhlednu Babylon na Zeleném kopci. Podle startujících a přistávajících letadel objevíme letiště. Jižně od Brna uvidíme Modřice, Tuřany, Chrlice, Rajhrad (plánuji jeho návštěvu), Rajhradice, Opatovice a Vojkovice. Severně se nachází Drahanská vrchovina, Pozořice, Viničné Šumice a cementárna v Mokré. Na bližším horizontu je vidět Pracký kopec s Mohylou míru (Prace), Měnín a Jalovisko. V popředí se pak vine říčka Litava.
     A to už koukáme dolů na Židlochovice, Vojkovice, Hrušovany, Unkovice, Přísnotice, Vranovice, Hájek. Dále pak na Pavlovské kopce, Svatý kopeček u Mikulova a zalesněný Malý Výhon. Směrem na Znojmo, které je ale za kopcem, jsou k vidění Miroslavské kopce a Lechovice. Jižní obzor pak uzavírají Liské hory a dominanta Höllenstein s hradem Faklenstejnem.
     To všechno si nemusíte pamatovat či psát. Na kovových tabulkách, připevněných na vrcholu rozhledny si vše můžete dohledat, všechny jsou směřovány přímo k popisovaným cílům.