Tábor 2.

Historické město skýtá takové množství historických, turisticky atraktivních míst, uliček a památek, že jeho jednodenní návštěva nemůže uspokojit člověka prahnoucího po informacích. Město by určitě nebylo tak dokonalou "pevností", kdyby se nenacházelo na velmi výhodném místě. Jeho umístění v dnešní době zvyšuje jeho atraktivitu. Nachází se tu pro turisty i cykloturisty neuvěřitelně krásné prostředí.
   Město je spjato především s husitstvím, které bylo významné pro další historii a existenci naší krásné země. I když Tábor prošel mnohaP1200682.jpg, 13 kB proměnami, jeho unikátní systém středověkého opevnění či neuvěřitelně spletitý labyrint spletitých podzemních uliček je velmi unikátní. Propojením těchto uliček vznikl prakticky okruh, ve kterém by se dalo zabloudit. Díky jejich délce byste se dostali do neřešitelné situace. V dnešní době je ale mnoho vstupů zajištěno mříží či dveřmi. Část je zachována v nepřístupném stavu.
   Pokud jsem přijedete pouze na jeden den, můžete si tu prohlédnout Husitské muzeum, podzemní chodby pod Žižkovým náměstím či vystoupit na 78 metrů vysokou kostelní věž děkanského kostela. Zajímavý pohled na okolí města skýtá také vyhlídka z původního hradu Kotnova. Ten se časem stal pivovarem. Chcete-li se projít parkem a relaxovat, zajděte se podívat do nedalekého poutního chrámu v Klokotech. Odtud je to již kousek k Lužnici, kolem které vede turisticky značená cesta...
   Nedaleko středu města se můžete projít kolem nejstarší údolní nádrže ve střední Evropě. V té se můžete v létě dokonce vykoupat. Jmenuje se Jordán. Nejhezčí pohled na skoro celou její plochu je právě z kostelní věže na Žižkově náměstí. A když už jsme opět na náměstí, pozornému oku návštěvníka jistě neuniknou krásně vyzdobené fasády starých měšťanských domů.
   Málokdo ví, že se Jan Žižka z Trocnova na přelomu let 1422-23 ideově rozešel tábory a odešel  Tábora do východních Čech. Tento vojevůdce nebyl nikdy poražen. A to i přes fakt, že byl od obléhání hradu Rábí (1421) po těžkém zranění už slepý. Zemřel 11. října 1424 během vojenského tažení u Přibyslavi...
   Návštěvníci tohoto krásného jihočeského města by si neměli nechat ujít projížďku po nejstarší elektrifikované dráze za Rakouska-Uherska. Ze zvláštního nástupiště na nádraží se z něj dostanete do nedaleké Bechyně. Ale to už je námět na další výlet.
 
P1200660_small.JPG, 7 kB
P1200662_small.JPG, 10 kB
P1200658_small.JPG, 7 kB
P1200667_small.JPG, 7 kB
P1200671_small.JPG, 6 kB
P1200665_small.JPG, 6 kB
P1200650_small.JPG, 6 kB
P1200652_small.JPG, 7 kB
P1200644_small.JPG, 6 kB
P1200645_small.JPG, 7 kB
P1200676_small.JPG, 6 kB
P1200674_small.JPG, 6 kB
P1200689_small.JPG, 7 kB
P1200699_small.JPG, 8 kB
P1200715_small.JPG, 9 kB
P1200688_small.JPG, 8 kB
P1200697_small.JPG, 6 kB
P1200703_small.JPG, 6 kB
P1200719_small.JPG, 8 kB
P1200695_small.JPG, 7 kB
P1200692_small.JPG, 8 kB
P1200698_small.JPG, 8 kB
P1200720_small.JPG, 7 kB
P1200702_small.JPG, 6 kB
P1200729_small.JPG, 5 kB
P1200730_small.JPG, 5 kB
P1200739_small.JPG, 7 kB
P1200750_small.JPG, 7 kB
P1200773_small.JPG, 9 kB
P1200772_small.JPG, 6 kB
P1200766_small.JPG, 7 kB
P1200704_small.JPG, 6 kB
P1200770_small.JPG, 8 kB