Přelouč

Město, které se nachází v Pardubické kotlině (asi 17 kilometrů západně od Pardubic) je zmiňováno již k roku 1073. Bylo věnováno benediktinskému klášteru v Opatovicích Vratilavem I. Městské privilegium získala Přelouč za krále Přemysla Otakara II. roku 1261. Své opevnění si vybudovalo o pár let později, v roce 1289.
     Díky stříbrným ložiskům, nacházejících se v Kutné Hoře se stalo město u řeky Labem spojnicí s Hradcem Králové. Za husitského období stálo město naP1240771_small.JPG, 8 kB straně husitů. Za tuto skutečnost zaplatilo roku 1421 při dobytí a poničení města 125 přívrženců tohoto hnutí, kteří byli naházeni do kutnohorských šachet.
     Od roku 1518 patřila Přelouč k pardubickému panství. Koncem 16. století, kdy získalo město renesanční podobu, jej potvrdil Rudolf II. za královské komorní město. Třicetiletá válka snížila význam tohoto místa, takže další rozvoj nastal až díky budování císařské silnice a hlavně železnice.
     Co je k vidění v Přelouči? Můžete se projít městem podle prospektu, který mají v Informačním středisku. Na Masarykově náměstí, které je historickým centem města, uvidíte především Občanskou záložnu. Ta byla postavena v letech 1899-1901. Svou podobou vás zaujme budova základní školy, za níž stojí kostel sv. Jakuba. Ten je nejvýznamnější architektonickou památkou. Byl původně románský, v současnosti je barokně upraven (1884). První zmínka o něm pochází již z poloviny 14. století.
     Další zajímavou budovou je bývalý soud s věznicí. Svého času tu nějaký čas bydlela spisovatelka Magdalena Dobromila Rettigová. Morový sloup s barokní sochou sv. Jana Nepomuckého pochází z roku 1704. Zborovskou ulicí se pak můžete vydat k novorenesančnímu evangelickému kostelu z roku 1904.
Cestou k němu půjdete kolem rodnému domku herce Františka Filipovského. Dalším významným rodákem je spisovatel František Flos či herečka Jiřina Petrovická. Pokud byste si chtěli projít delší trasu, můžete se pak z náměstí vydat třeba do asi devět kilometrů vzdálených Kladrub nad Labem...
 
P1240741_small.JPG, 7 kB
P1240742_small.JPG, 6 kB
P1240747_small.JPG, 6 kB
P1240753_small.JPG, 5 kB
P1240756_small.JPG, 6 kB
P1240754_small.JPG, 6 kB
P1240757_small.JPG, 8 kB
P1240759_small.JPG, 5 kB
P1240780_small.JPG, 7 kB
P1240761_small.JPG, 5 kB
P1240772_small.JPG, 7 kB
P1240760_small.JPG, 6 kB
P1240782_small.JPG, 6 kB
P1240786_small.JPG, 5 kB
P1240788_small.JPG, 8 kB
P1240785_small.JPG, 5 kB
P1240844_small.JPG, 6 kB
P1240789_small.JPG, 6 kB
P1240787_small.JPG, 6 kB
P1240773_small.JPG, 7 kB
P1240791_small.JPG, 8 kB
P1240792_small.JPG, 8 kB
P1240790_small.JPG, 7 kB
P1240874_small.JPG, 6 kB
P1240819_small.JPG, 5 kB
P1240802_small.JPG, 10 kB
P1240810_small.JPG, 7 kB
P1240814_small.JPG, 8 kB
P1240842_small.JPG, 5 kB
P1240827_small.JPG, 5 kB
P1240837_small.JPG, 5 kB
P1240828_small.JPG, 6 kB
P1240825_small.JPG, 5 kB
P1240822_small.JPG, 6 kB
P1240833_small.JPG, 5 kB
P1240821_small.JPG, 5 kB
P1240864_small.JPG, 6 kB
P1240872_small.JPG, 6 kB
P1240880_small.JPG, 9 kB
P1240876_small.JPG, 8 kB
P1240882_small.JPG, 7 kB
P1240887_small.JPG, 4 kB