Neratov

panIVO_2223.jpg, 149kB

Rok se sešel rokem a opět stojím před pozdně barokním kostelem Nanebevzení Panny Marie v Neratově. Již na první pohled vidím velkou změnu. Kostel má dvě nové barokní báně na věžích. Tím bylo dosaženo podobné image, jaký měl v době IVO_2391_small.jpg, 9,0kBsvé největší slávy.
     Základní kámen barokního kostela byl položen osobně Karlem hrabětem Nostitz - Rhieneck (majitelem rokytnického panství) 14. srpna 1723. Díky pro nás neznámemu architektovi a stavitelům Carlu Antonínovi Reinovi (ten byl také osobně přítomen položení základního kamene) a Jakubu Ondřeji Carow byl kostel postavený během deseti let. Vysvěcen byl 24. srpna 1733 (v těchto letech vznikal například v Novém lese u Kuksu Braunův Betlém). Menší stavební úpravy kostela probíhaly až do roku 1749.
     Stavitel Carl Antonín Reina se mimo jiné podílel na úpravách rokytnického zámku nebo stavbě prelatury kláštera Hradisko v Olomouci. Neratovský kostel se mu stal osudným. Smrtelně se tu zranil, v roce 1730 byl vystřídán Jakubem Ondřejem Carow.
     Rozměrově je kostel vysoký 20, dlouhý 48 a široký 19 metrů. Průčelí a hlavní vchod jsou směřovány na jih, kněžiště na sever.
     V roce 1973 bylo rozhodnuto, že bude kostel rozebrán. Naštěstí díky odvozu rokokového schodiště před vchodem byly IVO_2164_small.jpg, 12kBvyčerpány peníze určené na demolici. Kostel zůstal stát. V polovině padesátých let byl místní pokus o dokonalé zastřešení. V roce 1993 se datují první snahy o jeho celé znovuobnovení (to už tu žádná sřecha nebyla). V roce 2002 na něm "vyrůstá" lešení, o rok později již můžete vidět na průčelí nové hodiny. V roce 2006 bylo klíčovým úkolem zastřešení kostela. Místní se rozhodli o netradiční řešení. Díky nedostatku financí se ale střechu podařilo dokončit až o dva roky později...
     V současnosti jsou ve věžích poutního chrámu využívány dva nové zvony. Archanděl Michael váží 188, Archanděl Gabriel 321 kilogramů. Jejich ladění přesně odpovídá ladění těch původních, zničených po požáru v květnu 1945. Oba zvony byly pojmenovány v duchu výtvarného díla v místech původního oltáře. Ten má vyjadřovat vynášení Panny Marie do nebes pomocí andělských křídel. Původně tu byl obraz od Antonína Franiška Hampische, nad kterým byla ještě navíc nástropní freska.
     Pokud vás zajímá historie Neratova - Bärnwaldu (1550) ve větších podrobnostech, můžete si ji pomocí časové osy projít celou při stoupání a pak sestupování věžemi kostela.
IVO_2123_small.jpg, 12kB     V Neratově vzniklo Sdružení, které se stará o lidi s mentálním postižením. Jsou tu zaměstnáni a ubytováni. Zapojují se do běžného života, pomáhají, kde je potřeba. Nejen v obci samotné, ale už se s nimi můžete setkat na více místech v blízkém i vzdáleném okolí. Mám zajímavé osobní poznání, kdy jsem tu byl přítomen dva dny, že se můžete běžně vidět nejen na pracovišti, ale i v jídelně, hospodě, v sadu...
     Když už jsme v "hospodě", mají tu své pivo. Od roku 2017 po desetiletých přípravách se podařilo v Neratově vybudovat pivovar. Vyrábí se tu pivo s názvem Prorok. 10° světlé nefiltrované výčepní, 12° světlý ležák nefiltrovaný, Velikonoční jantarový speciál, NEON nealkoholické osvěžující nápoje na bázi piva.
     Velkou mezinárodní ovinkou tu také za krátký čas bude fakt, že budete moci přejít přes Divokou Orlici na polskou stranu suchou nohou!