Choltice


Dnes navštívíme společně zajímavou osmibokou zámecká kaple dělená deseti pilastry, zdobenou malbami a štukovými platikami. Byla vybudována u barokního zámku a nachází se u městečka Choltice na Pardubicku. Konkrétněji se Choltice leží mezi Přeloučí a Heřmanovým Městcem. P2360951cb_small.jpg, 12 kBProtéká jimi potok s názvem Zlatotok. U náměstí, které je nedaleko zámku, je k vidění Vlašský dům ze 17. století.
     V místě zámku stávala vodní tvrz. Ale to je již dávno, bylo to koncem 13. století (1285). Tvrz, patřila původně Benešovcům, choltickým vladykům), byla přestavěna v 15. století na renesanční zámek. Ten byl chráněn vodním příkopem a dvěma rybníky. Že to nebyla tvrz obyčejná, potvrzuje fakt, že v roce 1469 odolala nájezdu uherského vojska. To tudy táhlo proti Jířímu z Poděbrad.
     Městečko Choltice je zmiňováno kolem roku 1542. To je koupil Geršdorf z Geršdorfu. Připojením okolních vesnic vzniklo velké rodové sídlo. Přestavva zámku proběhla ve druhé polovině 16. století. Pak přišla Bílá Hora. P2360949cb_small.jpg, 13 kBMajitel panství Štěpán Geršdorf o veškerý majetek přišel.
     Zámek zpustl. Noví majitelé, páni z Thunu je na konci 17. počátkem 18. století dali přestavět. Díky tomu vznikla zámecká kaple sv. Romedina z Thaur. Tento světec pocházel z rodu. Tím pádem bylo velkou ctí, dát jeho jméno této kapli. Není to kaple ledajaká. Ani v Tyrolsku neobjevíte hezčí a přepychovější. Stavitelem je označován architekt Rossi de Luca z Pizy.
     V místech původních hradeb můžeme nyní obdivovat rozsázhou 69,5 hektarovou Přírodní rezervaci, nazvanou Choltická obora. Má charakter parkovéhoúzemí. Mají tu krásné duby, buky a jasany.
     U zámku je Anglický park. Rostou tu zajímavé 400 let staré platany. Při případné procházce jsou tu k vidění i jiné dřeviny. Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) či Gingko Biloba. Také staré habry či další zajímavé druhy stromů.