Boskovice 1.


Krásné, turisticky atraktivní město, ležící na střední Moravě. Je vzdálené asi 15 kilometrů severozápadně od Blanska a jmenuje se Boskovice. Místo je připomínané k roku 1213. Městem se stalo v první polovině 13. století. Žije v něm i pan Polívka, zahrádkář, který zcestoval při návštěvách zahrádkářských výstav celou republiku, tak i dalších asi dvanáct a půl tisíce obyvatel. Najdete tu historické jádro s židovským ghettem. Na kopci nad ním starý hrad, park s empírovým zámkem a krásné náměstí se zajímavou radnicí. Neschází tu ani farním kostel sv. Jakuba.
     Můžete se projít po jednom z největších židovských hřbitovů na našem území. Před vstupem si přečítete na nástěnce mnoho informací o životě tehdejšího obyvatelstva. Mimo jiné i to, že hřbitov pochází ze 17. století. Židé se v Boskovicích začali usazovat od 14. století. Původní obřadní síň se zachovala pouze jako zřícenina. Pohřeb, jež obnáší pohřbení mrtvého do země je jedním ze základních předpisů judaismu. Patří k němu také smutek za zemřelého. Kremace či dokonce balzamování odporují pravidlům. Jsou dokonceP1510297_small.JPG, 10 kB i urážlivým prvkem. Pohřeb se měl konat v den úmrtí. Nejpozději však den druhý. Vyjímka nastala pouze tehdy, připadal-li pohřeb na sabat nebo svátek. Tělo mrtvého se nejprve omylo k rituální očistě a obléklo do bílého rubáše. Mužské tělo se zahalilo do modlitebního šátku.
     Po prohlídce hřbitova zajděte Bílkovou ulicí do židovské části města. Kdysi tu stávala řada soch, směřujících k dominikánskému klášteru. V rámci naučné stezky můžete cestou objevit několik obytných domů, např. dům U Vážné studny ve Velenově ulici. V té stojí také bývalá továrna. Na místě, kde kdysi stávala židovská strážnice, které vyhořela, stojí tehdejší masné krámy. Jejich stavba vyřešila terénní nerovnosti mezi ulicí a náměstím.
     Ve městě je ještě jeden kostel, kostel Všech svatých s malým parkem. Obdélníkové náměstí jistě zaujme každého návštěvníka. 44 metrů vysoká radniční věž je dominantou města. Cestou z náměstí směrem k hradu půjdete kolem zámku. Ten byl vybudován v roce 1826 právě na místě dominikánského kláštera. Naproti zámku na opačné straně ulice je zajímavý hospodářský dvůr a velký empírový skleník s arkádami a novogotickou jízdárnou.