Bohdanečské rybníky

Dříve, než-li si něco málo povíme o těchto rybnících, podívejte se díky fotografiím jedné návštěvnice mých stránek, Jany z Lázní Bohdaneč na výlov 2008. Tímto jí děkuji za poskytnutí snímků k nahlédnutí i pro vás.


Historie pardubické rybniční soustavy je nejasná, chybí přesnější údaje. Jako stavitelé se uvádějí pan Vlček, fišmistr kolem roku 1496 a Jan Křenek v letech 1518-20. Objevuje se také jméno Kunáta mladšího z Dobřenic, majitele statku na Valech u Přelouče. Za Viléma Pernštejna došlo k největšímu rozvoji rybníkářství. Výhodné podmínky pro zakládání rybníků se nacházely v úhlu, sevřeným lomeným tokem Labe a dále v povodí Chrudimky a Loučné. K napájení rybníků Nadymač, Černovský, Jezero, Velká a Malá Čeperka, Oplatil, Bohdanečský, Sopřečský a dalších dal Vilém Pernštejna vybudovat Opatovický kanál. Ten byl dokončen kolem roku 1514 a v té době se jednalo o největší stavbu ve východních Čechách. Zajímavostí je, že celý tok dlouhý 32,5 km měl spád pouhé 1,3 metru.
     Za vlády Ferdinanda III. dochází k úpadku rybníkářství. Začalo se s rušením a vysušováním rybníků. V roce 1560 jich existovalo 230, v roce 1743 už jen 157. Další byly zrušeny roku 1783. Úpadek je očividný roku 1802, kdy se už hospodařilo na pouhých 69. Roku 1881 pak kupuje zbytek rybníků baron Richard Drasche z Wartinberka a to už je jich pouhých 21. Po provedení pozemkové reformy roku 1919 byl založeny dva nové. Tichý a Udržal...v roce 1948 se hospodařilo na 32 rybnících.
     V dnešní době jsouk vidění tyto rybníky: Bohdanečský, Matka, Rozhrna, Skříň, Černý, Nadýmač, Sopřečský, Pohránovský, Horní a Dolní Jílovky, Tichý, Trhoňka. Pozůstatkem po rybniční soustavě jsou hráze rybníků Oplatil, Rozkoš, Čeperka a další, po těchto jsou v současné době vedeny mnohé komunikace. My se však podíváme na rybník Bohdanečský a Matka. Když jsem absolvoval cestu kolem nich, pomalu se začalo stmívat...což přidalo výletu na dobrodružství.

P1020240_small.JPG, 7 kB
P1020241_small.JPG, 8 kB
P1020252_small.JPG, 3 kB
P1020244_small.JPG, 4 kB
P1020257_small.JPG, 5 kB
P1020245_small.JPG, 4 kB
P1020249_small.JPG, 3 kB
P1020268_small.JPG, 5 kB
P1020270_small.JPG, 6 kB
P1020269_small.JPG, 8 kB
P1020272_small.JPG, 7 kB
nanetIMG_0537_small.jpg, 8 kB
P1020275_small.JPG, 12 kB
P1020277_small.JPG, 11 kB
P1020279_small.JPG, 8 kB
P1020280_small.JPG, 8 kB
P1020281_small.JPG, 4 kB
P1020282_small.JPG, 5 kB
P1020287_small.JPG, 8 kB
P1020289_small.JPG, 9 kB
P1020290_small.JPG, 8 kB
P1020294_small.JPG, 7 kB
P1020301_small.JPG, 10 kB
P1020293_small.JPG, 9 kB
P1020291_small.JPG, 6 kB
P1020297_small.JPG, 7 kB
P1020298_small.JPG, 5 kB
P1020299_small.JPG, 4 kB
P1020320_small.JPG, 4 kB
P1020306_small.JPG, 5 kB
P1020302_small.JPG, 6 kB
P1020310_small.JPG, 6 kB
P1020315_small.JPG, 7 kB