P1890903.gif, 53 kB
Žireč

Stručná historie obce Žireč a Domova sv. Josefa

v 11. století dvůr pražských biskupů
1438
první doklad o obci
1448
první známý držitel vsi Budiš ze Žirče
1482
přebírá ves Jan Kordule ze Sloupa - první zmínka o vsi
1581
polovina žirečské tvrze se zřítila do Labe tvrz byla renesančně rozšířena Adamem Zilvarem z Pilníkova
1622
ve vlastnictví Trčků - Marie Magdalena Trčková
1635
Ferdinand II. daruje tvrz vídeňským jezuitům od sv. Anny
1636
alianční znak vsazený na jihozápadním nároží
1652
příchod jezuitů do Žirče
1669
na základě stávající tvrze vybudována rezidence s dočasně umístěným noviciátem
1668
Žireč získává městská práva
1703
dokončení vybavení a pravděpodobně vysvěcení kostela
1773
zrušení jezuitského řádu majetek přechází na Vídeňský studijní fond
1825
požár kostela sv. Anny a rezidence, celé dominium koupil Martin Wagner
1906
novobarokní úprava fasád
1938
Domov sv. Josefa - sestry řeholní instituce Nejsvatější svátosti
1960
převedeno do vlastnictví státu - Domov důchodců
1995
objekt vrácen řeholní instituci - zůstává Domovem důchodců
2001
objekt darovaly Sestry Hospici Anežky České - sídlícímu v Červeném Kostelci, vzniká Domov sv. Josefa