P1890903.gif, 53 kB
Velichovky 1.

První zmínka o této poklidné obci, zvané původně Velichov, pochází z roku 1389. Lázně, ve kterých se léčí nemoci nervového systému a pohybového ústrojí. Používají se zde k tomuto účelu místní zdroje slatiny - byly zde založeny v roce 1897. Po první světové válce byly zmodernizovány. Lázeňské secesní budovy jsou vsazeny do prostředí anglického parku. Součástí areálu je kostel z počátku 17. století a malý bezslohový zámeček z 19. století.
     Na počátku druhé světové války je provoz lázní omezován. 28. března 1945 je léčebna zrušena. Všechny lázeňské budovy byly urychleně připravovány pro potřeby generálního štábu polního maršála Ferdinanda Schörnera. 8. května v dopoledních hodinách přijíždí do Velichovek ozbrojený konvoj 23. průzkumné squadrony, která byla součástí 16. obrněné divize 3. armády USA generála George Pattona, který předal kapitulaci německému štábu. V parku naleznete malý pomníček, připomínající tuto událost. Je ve stejném stylu jako ten, co je v Karlových Varech.
     V obci samé se nachází renesanční kostel Proměny Páně z doby kolem roku 1616. Ve Velichovkách vládne lázeňská pohoda - přijeďte se sem podívat a ochutnat výborné lázeňské oplatky...