P1890903.gif, 53 kB
Slavoňov

P1280094pan.jpg, 70kB

Nedaleko Nového Města nad Metují, za kamennou hřbitovní zdí ve Slavoňově, stojí krásný dřevěný roubený kostelík sv. Jana Křtitele. Původně byl zasvěcen sv. Martinu, patronu horníků. Tento pozoruhodný kostel patří k k nejkrásnějším ukázkám sakrální architektury na uzemí naší republiky. PokudP1280177_small.JPG, 11kB projdete vchodem pod zděnou zvonicí (ta je nejstarší stavbou celého areálu, jejíž jádro pochází ze 14. století) a zajdete se podívat přímo do kostelíku, uvidíte "dřevěnou" krásu. Malby na zdech a ještě krásnější na stropě jsou opravdu úchvatné. Při jejich rekonstrukci byl použit chléb, kterým se zdi a strop podařilo uvést do původního stavu.
     V areálu hřbitova stojí ještě dřevěná roubená márnice. Ale pěkně popořádku - původně tu stával od roku 1350 malý kostelík. Podle odhadů zanikl někdy v době největší slávy husitů. Dnešní kostelík dal vybudovat až roku 1553 blažkovský zeman Jan Kotlačka se synem.
     Abych kostelík správně popsal, musel jsem si vzít na pomoc průvodce po Čechách, Moravě a Slezsku. V něm se píše: "Je to roubená jednolodní stavba s pravoúhle zakončeným presbyářem, sakristií a předsíní. Přesbytář a sakristie mají ploché stropy, v lodi je trámový kazetový strop, nesený dvěma sloupy, předsíň s lodí spojuje dřevěný sedlový portál. V interiéru se dochovala pozoruhodná výzdoba, vzácná ukázka lidového renesančního malířství 16. století. Na kazetovém stropě jsou různé ornamenty, postavy apoštolů na hlavním trámu pocházejí z roku 1705".