P1890903.gif, 53 kB
Pecka

V dominantní poloze nad říčkou Javorkou stojí založením raně gotický hrad, pozdější sídlo Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (1564 - 1621. Po jeho popravě v Praze na Staroměstském náměstí získal Pecku Albrecht z Valdštejna.
     Po něm pak kartuziáni z Valdic u Jičína (1627). Po zrušení řádu připadl hrad náboženskému fondu, který jej roku 1824 prodal Trauttmannsdorfům. Ti hrad neudržovali, a kdy navíc v roce 1830 vyhořel, byl odsouzen k zániku. V roce 1940 byl hrad opraven, dnes je přístupný. Hrad vznikl na počátku 14. století, první zmínky o něm jsou v roce 1322, kdy se jako majitel uvádí Budivoj z Pecky.
     V západní paláci (Harantovském) se nachází expozice věnovaná historii hradu a městečka. Za zhlédnutí stojí i nedávno instalovaná expozice věnovaná útrpnému právu (středověká mučírna) a středověká černá kuchyně, která přiblíží návštěvníkům tehdejší přípravu pokrmů. V nedávno opravených a zrekonstruovaných hradních sklepeních mohou návštěvníci zhlédnout i galerii moderního sochařského umění. Z několika míst na hradě je pěkný rozhled na blízké okolí. Za dobré viditelnosti jsou vidět i Krkonoše.