P1890903.gif, 53 kB
Pařez


Asi sedm kilometrů jihozápadně od Jičína v nadmořské výšce 360 metrů stojí zbytky hradu. Jeho vznik je odborníky datován na rok 1370 a je pravděpodobné, že nahradil jiné, nedaleko vybudované tvrziště. První historická zmínka pochází z roku 1407, kdy byl jeho majitelem Jan z Pařezu. Hrad byl vystavěn na pískovcové skále široké dvacet a dlouhé padesát metrůP1960531cb_small.jpg, 11 kB. Původní vchod je zazděn, z větší části byl celý areál obklopen vodou. Místní nádvoří nebylo velké a hradní palác čtvercového půdorysu byl původně dřevěný.
     V době, kdy se hrad budoval docházelo k častým požárům, tak je možné, že se pak částečně i celkově areály přebudovávaly. Propojení jednoho z malých nádvoří tvořil i padací můstek. Dosvědčuje tomu gotický vstup, budovaný pro tento účel. Hrad měl i svou věž o průměru necelých osmi metrů. Její zdivo bylo široké asi 1,5 metru. Je pravděpodobné, že měla stavba i svou obilnici. Do dnešní doby se dochovalo již jen pár světniček.
     Jak je u těchto staveb obvyklé, hrad zanikl za husitských válek. Podle historiků se tak stalo k roku 1430, což dokazují místní archeologické nálezy. Tehdy již zřícenina patřila Ctiborovi z Pařezu. Území, na němž hrad stál patřil spolu s vedlejší Pařezskou Lhotou k panství hradu Brady.
     Pokud zbytky hradu navštívíte dnes, vystoupáte do něj po schodišti z východní strany. Původně tu ale byla rozsedlina, která byla zastavěna zdí. Do skály je vytesáno několik schodišť, ty ale nemají s původní podobou hradu nic společného. Šlo spíše o pohodlnější přístup na zbytky hradu. Pokud jde o historii, byly tu nalezeny mince z doby VáclavaP1960584cb_small.jpg, 12 kB IV. a z období dobývání hradu i kamenná koule z vystřelovacího mechanismu.
     O poboření hradu se zasloužilo především to, že se na jejich zbytcích schovávali různí lapkové a bandy, které přepadávaly pocestné. A tak se stávalo, že byly pobořeny úmyslně, čímž se dokonalo dílo zkázy.
     Je to tu romantické, z horní plošiny se může podívat na nedaleký rybník a prozkoumávat jeho okolí. Turista se sem může dostat například z vlakového nádraží v Mladějově. A když už tu budete, zajděte se podívat na rekreační zařízení, které se nachází u rybníku Pařez. Cesto do Jičína se pak můžete také stavit v Prachovských skalách.
     Osobně mne ale více zaujal kopec Brada, kde již po hradu nezbyla ani památka, ale ze kterého je nádherný kruhový výhled po celém okolí. Navštívil jsem i ossarium v Kbelnici, ke kterému musíte dojít po neuvěřitelně frekventované silnici. Cestou do Jičína se pak budete pohyboval po Naučné stezce Bitva u Jičína, na které jsou umístěny informační cedule. Kolem koupaliště pak dojdete až na náměstí v Jičíně, ale to už je námět na jiný výlet.