P1890903.gif, 53 kB
Borecké rybníky


Městem, ve kterém se setkávají různé stavební slohy, především však baroko a socialistický realismus, je Ostrov. Nachází se na úpatí Krušných hor a nedaleko dvou lázeňských měst, Karlových Varů a Jáchymova.
     Než se ale začneme procházet po starém a novém Ostrově, projdeme si Naučnou stezku Borecké rybníky, která se nachází na severním okraji města. Na jejím začátku zjistíme, že se nacházíme v části města, která vzniklo navážkou při budování sídlišť. Původně tu byly mokřady, nyní jsou tu různá sportoviště.
     Samotný areál má podobu lesoparku, lužního lesa. Ten se vyznačuje velkou druhovou rozmanitostí jak živočišnou, tak i rostlinnouP2240404_small.jpg, 13 kB. Díky tomu si toto prostředí oblíbilo vodní ptactvo. Mají tu vynikající podmínky pro hnízdění. Na trvale zamokřených plochách se nejvíce objevují vrbovo-olšové porosty, pak následují topoly a nakonec se objevují další listnaté dřeviny.
     Podle letecké mapy tu je deset menších či větších vodních, různě propojených ploch. Prvním a největším rybníkem je Velký Borek. Ten využívají především rybáři. Další z rybníků, Koňský má průměrnou hloubku něco málo přes jeden metr. Oobjevují se na něm i mělčiny. Rybník Mulda bylo diky bujnému rostlinstvu nutno pročistit. Nejedná se o moc velký rybník, ale je ideálním prostředím pro obojživelníky.
     Rybník Hlinice dolní už je hlubší. Je charakteristický výskytem vrbiny kytkokvěté, velmi silně ohrožené. Objevuje se P2240414_small.jpg, 15 kBtu i škeble rybničná, která může dorůst délky až 25 centimetrů a má ráda mírně tekoucí vodu. Pokud tu budete sami a v naprostém klidu, můžete sem tam uvidět i ledňáčka říčního.
     Rybník Ostrovský Velký je významným hnízdištěm vodního ptactva, labutě mají rády rybník Hlinice Horní. Rybník Hluboký už má větší rozlohu a i přes pobřežní mělčiny jeho hloubka dosahuje téměř dvou metrů. Můžete se tu setkat s mnoha druhy vodního ptactva. Nejagresivnějším druhem, který ale není původní je kormorán velký. Je to velký lovec a žádná ryba před ním nemá šanci uniknout.
     Na pohled hezkým druhem je potápka roháč. Někteří jedinci dokonce zimují i u nás, musí mít ale nezamrzající plochu. Labutě, kachny a lysky pak můžete objevit na všech rybnících u nás. Pokud jde o lysku, ta si ráda staví hnízda na místech, která nejsou moc vidět. Malé lysky mají červenou hlavičku a pokud cítí nebezpečí, okamžitě se potápějí. Bílou lysinka se u mláďat objeví na hlavě až na podzim. Pokud byste viděli lysku jít po bahně, překvapí vás velikost jejich prstů, které mají kožní lem.
     Zdejší rybniční soustava podle dochovaných faktů existovala již před rokem 1590. To tu ale bylo více mokřadů a močálů, ale jak postupoval čas, člověk měnil ráz krajiny. A tak nezbylo rostlinám a živočichům nic jiného, než se postupně přizpůsobit dané situaci. Od roku 1993 došlo v oblasti Boreckých rybníků k postupné rekonstrukci a zlepšení možnosti chovu ryb. Důležitým faktorem ale zůstává možnost si sem zajít si odpočinout od každodenních starostí a pokochat se krásou tohoto, pro přírodu důležitého prostředí. A to v každé roční době.