P1890903.gif, 53 kB
Nové Město na Moravě


 
Ještě dříve, nežli dorazíme do Nového Města na Moravě, zastavíme se na chvíli na mostě ve Žďáru nad Sázavou. Zde jsou již opět na místě barokní sochy, které byly před tím umístěny na "Morovém" hřbitově vedle areálu zámku. A to se již blížíme k cíli dnešního výletu, který je vzdálen asi deset kilometrů západně...
     Na jižní části Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrch objevíte město, které bylo DSC_5776_small.jpg, 10kBzaloženo v roce 1250 Bočkem z Obřan. Ten byl zakladatelem cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou. K roku 1293 je zmiňováno jako Nova Civitas. Své největší slávy dosáhlo v druhé polovině 16. století. To byl jeho majitelem Vratislav z Pernštejna později Vilém Dubský z Třebomyslic. Nejhorší období pak za třicetileté války. Po bitvě na Bílé hoře získal zámek a panství kardinál Ditrichštejn, který jej povýšil v roce 1635 na město.
     Město má svůj původně renesanční zámek, postavený na konci 16. století. Po požáru byl upraven do pseudorenesanční podoby, dnes se Horáckou galerií. Horácké muzeum se nachází v budově staré radnice.
     Co vás na první pohled ve městě zaujme, je katolický kostel, stojící uprostřed náměstí. Byl zasvěcen svaté Kunhutě. Má výraznou výzdobu, sgrafito, jehož autorem je místní rodák Karel Němec. Sgrafina ukazují výjevy ze Starého a Nového zákona. Věž ukrývá pět zvonů, nejtěžší z nich váží 2 200 kilogramů.
DSC_5706_small.jpg, 10kB      Při procházce historickým středem města můžete objevit řadu renesančních, klacisistních a barokních domů. Kousek za náměstím se nachází evangelický novorenesanční kostel (1898). Jeho vnitřní zařízení se dochovalo do současnosti. Zajímavá je kašna se sochou svaté Anny. Po požáru města v roce 1723 bylo rozhodnuto o jeho vybudování památného sloupu. Ten by připomínal požár, ale především by byl díkem, že město "nenavštívil" mor či cholera. Sloup, jak jej vidíte dnes, byl vztyčen uprostřed kašny v roce 1875. Do jeho spodní části byly umístěny sochy čtyř světců.
     Nové Město na Moravě je známé díky lesu Ochoza, kde se nachází lyžařský a biatlonový areál. V lese se nachází osm obrázků, na kterých můžete objevit místní historické motivy (jejich originály se nachází v Horáckém muzeu).
     Pokud jde o procházky, můžete si projít Naučnou stezku Tři kříže. Na Harusově kopci kdysi stávala rozhledna, ta se ale nedochovala.