P1890903.gif, 53 kB
Neratov

Když jsem před několika lety stál ve Skalce v Podbřezí u veřejnosti nepřístupného zámku a hleděl do jeho zahrady, upoutalo mne tam zvláštní schodiště. Dnes stojím v Neratově u kostela na místě, kde schodiště schází. Pokud mne neklamou písemné informace, které jsem vyčetl z různých zdrojů, zůstává faktem, že tu před tímto kostelem mohu stát je jen díky tomu, že tu ono zmíněné schodiště a sochy na něm není...
     První písemné zmínky o obci, která se nachází v Orlických horách nedaleko hranic s Polskem pochází z roku 1550. To se ale obec P1690688_small.JPG, 16 kB jmenovala Bärnwald. Toto místo ale bylo obydleno již dříve, protože tu stávala německá sklárna. První kostelík v obci byl dřevěný, ale byl velmi navštěvovaný díky poutím, vzniklým na základě zprávy o zázračnosti léčivého pramene a dřevěné sošky posvátné Madony z Neratova.
     V letech 1667-68 je postaven nový, kamenný kostel, ale pravidelná každoroční pouť, konaná 15. srpna ukázala, že i tato stavba je nedostatečná. A tak majitel zdejšího panství rozhodl, že bude postaven velký barokní kostel, který by již vyhovolal velkému množství zúčastněných poutníků. To se psal rok 1723 a výstavba trvala deset let. V průběhu těchto let bylo vybudováno rokokové schodiště, již výše zmíněné. Následovalo období několika úprav a rekonstrukce; dominantní kostel plnil své poslání.
     V posledních dnech druhé světové války se však P1690645cb_small.jpg, 11 kBstala pro kostel osudnou pancéřová pěst. Vystřelena z rukou sovětského vojáka zasahuje jednu z věží a následný požár dokonal dílo skázy. Nedostatek financí a nezájem režimu o opravu zapříčinil, že bylo v roce 1973 navrženo jeho zboření a rozebrání. Jako první přišlo na řadu rokokové schodiště, které bylo převezeno na zahradu zámku Skalka u Podbřezí. Nastala paradoxní situace, která však kostel "zachránila". Díky složitému převozu byla vyčerpána finanční částka určená na celkovou demolici stavby.
     Před pár lety jsem držel v ruce pohlednici, na níž byl kostel bez střechy a místo dvou cibulovitých věží jsou věže obyčejné. A dnes stojím před kostelem, který je zastřešený, místo pro původní schodiště je vybetonované a připravené k jeho znovuobnovení. Vybudování původních cibulovitých věží by mělo být jen otázkou času.
     A jak se sem můžete dostat? Například z Rokytnice v Orlických horách po turisticky značené cestě. Když jsem si prohlížel podklady na výlet, dodatečně jsem objevil místo nazvané Hadinec, kde je k vidění původní kaple, dříve stojící na Anenském vrchu. V roce 1937 byla rozebrána a přestavěna sem z důvodu budování opevnění republiky.