Vysoké Chvojno
arboretum 1.

Díky informační tabuli při vchodu do parku si můžete přečíst zajímavé údaje:

V rámci první pozemkové reformy byl majetek A. Pallavicinimu zestátněn a určen k parcelizaci. V roce 1930 byl ustanoven "Svazek obcí okresu Holického", jež byl později přetransformován na Lesní družstvo. Toto uskupení tvořené dnes 16ti městy a obcemi se v roce 1931 stalo novým vlastníkem celého majetku včetně arboreta. Činnost Lesního družstva byla přerušena II. světovou válkou, kdy na majetek byla uvalena nucená správa. Obce se opětovně stali hospodáři na svém majetku po skončení války, ale další přerušení hospodaření přišlo v roce 1959, kdy byl majetek LD zestátněn. Až vládní usnesení z 15. 3. 1995 umožnilo navracení majetku a 1. září 1995 byla opět obnovena práce Lesního družstva Vysoké Chvojno s.r.o.
     Soupis dřevin v Arboretu provedl Ing. Pokorný v roce 1964 a v roce 1986 zpracovala Ing. Kulhánková "Studii arboreta ve Vysokém Chvojně". Dle tohoto dokumentu prakticky probíhají výsadby dodnes s nutností výměny dřevin, jež podlehly živelným kalamitám. V současné době je arboretum tvořeno cca 62 druhy jehličnanů a 152 druhy listnatých keřů a stromů.
     Kromě historického významu plní areál arboreta funkci rekreační, biologickou, krajinotvornou a hlavně poznávací a relaxační.
 
Přejeme Vám, abyste se jako návštěvníci našeho lesoparku cítili příjemně a svým chováním přispěli k jeho zachování
i pro budoucí generace...