Velké Březno 1.

Asi osm kilometrů východně od středu Ústí nad Labem se nachází Velké Březno. P1940777_small.JPG, 14 kBDíky své poloze se tu pěstovalo většinou ovoce a jelikož je tu blízko k Labi, čile se tu obchodovalo. A kdo by neznal velkobřezenský pivovar? Každý již jistě ochutnal pivo Březňák, ze kterého na vás kouká z etikety pan Cibich. Historie pivovaru sahá o čtyřista let nazpět a svého času se tu vařilo až 18 druhů piva.
     Naproti pivovaru je zámek. Původně empírová stavba, který byla vybudována pro hraběte Chotka (nejvyššího purkrabího Českého království). Stavba patří mezi nejmladší zámky u nás. Byl postaven v letech 1843-45 ve stylu pozdního rakouského empíru. Na přelomu století byl pak přebudován do romantícké novorenesance.
     Z rodu Chotků je asi nejznámější vnučka majitele zámku, Žofie. Pozdější manželka následníka trůnu tu jako mladá pobývala.
 

     Zámek je obklopen anglickým parkem. V parku můžete objevit na padesát druhů stromů a keřů, pro zajímavost jsem si je zdokumentoval: "Dub letní, převislý (Quercus robur Pendula), pěnišník žlutý (Rhododedron luteum), kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica), pivoňka dřevitá (Paeonia suffruticosa), cypříšek hracholustý (P1940783_small.JPG, 11 kBChamaecyparis pisifere Plumosa), habr obecný převislý (Carpinus betulus Pendula), šácholan japonský (Magnolia kobus), dub letní stříhanolistý (Quercus robur Pectinata), tis červený (Taxus baccata), javor klen (Acer pseudoplatanus Leopoldii), dub červený (Quercus rubra), topol bílý (Populus alba), jírovec malokvětý (Aesculus parviflora), javor klen žíhanolistý (Acer pseudoplatanus Aureovariegata), javor stříbrný (Acer saccharium), smrk Pančičův (Picea omorika), borovice vejmutovka (Pinus strobus), douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii, jedle stejnobarevná (Abies concolor), jilm horský (Ulmus glabra), jilm vaz (Ulmus leavis), buk lesní převislý (Fagus sylvatica Pendula), ořešák královský (Juglans regia), dub šarlatový (Quercus coccinea, javor rezavožilný (Acer rufinerve), jinan dvoulaločný (Gingo biloba)".