Dvůr Králové n. L.
Schulzovy sady

Najdete je ve Dvoře Králové nad Labem a můžete se v nich procházet dle libosti a nálady. Většinou tu potkáte mládež různého věku, protože se nalézají nedaleko tří škol. V létě tu běhají malá děcka po trávníku, v zimě zase pro změnu sebou berou sáňky, boby či jen obyčejné igelitové pytle a obklopují svahy kopce. Řada lidí si tudy krátí cestu do centra města a můžete si tu zkrátit i cestu směrem na autobusové stanoviště. Já se tu dnes procházel s fotoaparátem a nakonec i potkal jednu známou. Takže se mi pobyt v parku prodloužil na hodinu, ale byla neděle - nebylo kam spěchat. Čím více takových míst ve městech bude, kde si může člověk odpočinout a relaxovat či nabrat nové síly - tím lépe.
     A kdo že byl pan Antoním Schulz? Antonín Schulz – spisovatel, dramatik, zakladatel musea, je po něm pojmenována i zdejší škola. Zajímal se o historické památky a vydával knihy, vztahující se k minulosti Dvora Králové nad Labem. Význam soudního rady A. Schulze spočívá hlavně v objevech a péči uchování starých stavitelských památek, starých portálů, sloupů, domovních znamení, kamenných náhrobních památek, muzejních předmětů a starých listin. Objevil pozůstatky románské chrámové apsidy v pilíři a pod uliční dlažbou kostela sv. Jana Křtitele. Nechal zrekonstruovat budovu staré radnice, zasadil se o opravu Šindelářské věže, kostela sv. Kříže, Kohoutova dvora a dalších významných budov ve Dvoře Králové.