Lysá nad Labem 2.

panP2240135.jpg, 256kB
Před další procházkou francouzským a anglickým parkem v okolí zámku se ještě zlehka dotknu histori města Lysá nad Labem. P2240271_small.jpg, 11kBPrvní písemná zmínka pochází z roku 1034, kdy se ještě pravděpodobně jednalo o ves. Byla vybudována na křižovatce obchodních cest. Františeku Antonínu Sporkovi, patřila Lysá v letech 1684-1722 a 1734-1738. Po roce 1751, kdy město postihl požár bylo v podstatě přestavěno, navíc se i prostorově rozrostlo. Důležitým rokem pro jeho rozvoj pak byl rok 1874, kdy tu byla zprovozněna železnice.
    A rychle zpět k zámku a jeho zahrad. Alegorický souborP2240283_small.jpg, 17kB soch dvanácti měsíců a čtvera ročních dob a dalších soch vytvořili podle dochovaných informací František Adámek, Ignác František Platzer a František Adámek. Od Brauna samotného najdete v Lysé jedinou sochu, která je na kostele (sv. Jeroným). Po Šporkově smrti pokračovala v klacisistní úpravách jeho dcera s manželem. Ten přikupoval další pozemky, na kterých vznikl anglický park, jeden z prvních na našem území. Rod Šporků vlastnil zámek až do roku 1851. Jelikož následovalo několik majitelů, kteří měli problémy s financemi, podepsalo se to nakonec i na celém areálu.
    Došlo to dokonce i tak daleko, že byly prodány a vytěženy nejstarší stromy v okolí zámku... Částečně lepší časy nastaly v roce 1890, kdy zakoupil P2240208_small.jpg, 7,5kBzámek pro syna Bedřich baron Leitenberger. Zahradní úpravy provedl architekt Eduard Petzold. Nakonec se ale celá akce obnovení neuskutečnila...
    V roce 1939 odkupuje zámek, o dva roky později i park od Gabriely Thurn-Taxisové stát.
    Od roku 1961 se nachází v zámku Domov důchodců. Je velká škoda, že si návštěvník parku nemůže prohlédnout zámecké stropní malby a fresky, pocházející převážně z období Šporků. V roce 2001 park předává městu Lysá nad Labem. Na závěr se ještě musím zmínit fakt, že turisticky atraktivní je i okolí města.